Ny påfartsramp vid E22 bryter mot detaljplanen

Oskarshamn Artikeln publicerades
Södra infarten till Oskarshamn från E22.
Foto: Roger Carlsson
Södra infarten till Oskarshamn från E22.

Trafikverkets planerade påfartsramp vid södra infarten i Oskarshamn strider mot gällande detaljplan. Nu vill de att kommunens bedömer allvaret i övertrampet.

Marken som Trafikverket Region Syd vill ta i anspråk ska enligt detaljplanen vara park eller plantering. Trafikverket tycker att det är en mindre avvikelse mot detaljplanens syfte att anlägga en ny påfartsramp och breddning av bron vid södra infarten och därmed behövs inga åtgärder innan spaden sätts i marken.

Nu vill man veta om kommunen instämmer i Trafikverkets bedömning eller om detaljplanen behöver ändras eller upphävas helt eller delvis. Om kommunen anser att detaljplanen behöver förändras vill Trafikverket ha en tidsplan för det.

Senast den 31 oktober vill Trafikverket ha ett svar.