Ny sträckning av väg prioriteras i plan

Oskarshamn Artikeln publicerades

En ny sträckning av riksväg 37/47 på sträckan Bockara–Oskarshamn står högt upp på kommunens önskelista.

I förslaget till handlingsprogram för transportinfrastruktur i Kalmar län prioriteras en upprustning av sträckan Bockara–Oskarshamn i den regionala transportplanen för 2022–2033, vilket uppskattas av Oskarshamns kommun.

Merparten av godstransporterna till och från Oskarshamnsområdet rullar på väg 37/47. Kommunen vill se en ny sträckning av vägen.

”En mötesfri väg med hastighetsstandard på 100 km/h mellan Oskarshamns södra trafikplats och Glahytt (väster om Bockara) ska, enligt Oskarshamns kommuns uppfattning, vara av högsta prioritet, vilket också föreslås i handlingsprogrammet”, skriver kommunen i ett yttrande.

Vidare vill kommunen att regionen gör en överenskommelse med Region Jönköping om en ombyggnad av riksväg 47 till en mötesfri väg med hastighetsstandarden 100 kilometer i timmen på sträckan Målilla–Vetlanda–Nässjö. Detta för att få till en väg med hög standard på hela sträckan Oskarshamn–Jönköping–Göteborg.