Ny version av The Circle Resort på gång

Figeholm Artikeln publicerades
Kristian Wendelboe, initiativtagare till The Circle Resort.
Foto: Per Hammenvik
Kristian Wendelboe, initiativtagare till The Circle Resort.

Kristian Wendelboe bedömer att The Circle Resort inte längre kräver någon utbyggnad av avloppsreningsverket i Figeholm.

Som vi berättade i tisdagens tidning tänker kommunen inte ta hänsyn till semesteranläggningen The Circle Resort när Figeholms avloppsreningsverk byggs ut.

– Skulle Circle Resort bli aktuellt i en framtid tar vi ställning då hur vi löser det. Men i dagsläget går vi vidare utan dem, sa kommunalrådet Andreas Erlandsson (S).

The Circle Resort var från början tänkt att byggas i tre etapper, men i nuläget är det bara den första etappen som får genomföras. Detaljplanen för andra etappen har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen och den tredje etappen har stoppats av kommunen.

Kristian Wendelboe, en av initiativtagarna till semesteranläggningen, uppger att det för närvarande inte finns några planer på att starta en ny godkännandeprocess för etapp 2.

– Det tog åtta år förra gången och slutade med ett nej i sista instansen. En så besvärlig, dyr och långsam process har vi inte lust att kasta oss ut i igen, säger Kristian Wendelboe.

Han berättar att man i stället arbetar med en ny version av The Circle Resort som kan bli ekonomiskt lönsam inom ramen för den godkända detaljplanen.

– Den tillåter bland annat ett vattenland, två hotell och en del hus. Allt detta kan det nuvarande avloppsreningsverket i Figeholm klara av, så det finns ingen anledning för kommunen att bygga ut avloppsreningsverket för vår skull, säger Wendelboe.

– Om behovet en dag skulle uppstå får vi prata med kommunen då.

När räknar ni med att kunna presentera den nya versionen av The Circle Resort?

– Vi vill inte sätta ett datum för presentationen av det nya The Circle Resort, då vi förhandlar med olika partners om lösningar.

Hur många gäster kommer ni att projektera för?

– Vi kommer naturligtvis att hålla oss inom den godkända detaljplanen vad gäller både antalet dagsbesökare och övernattande gäster.

Figeholms avloppsreningsverk är i dagsläget dimensionerat för högst 2 000 personer. Kommunen har fått tillstånd att utöka kapaciteten till maximalt 7 000 personer.

Kommunens VA-chef Charlotta Karlsson har tidigare sagt att man i vilket fall som helst kommer att bygga om och modernisera processen på avloppsreningsverket, som har 45 år på nacken. Tanken är att verket även ska ta emot processavloppsvatten från ABB i Figeholm.