Mer pengar behöver sparas i skolans värld: ”Det saknas elva miljoner kronor”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun ska ta fram en handlingsplan för att klara budgeten.
Foto: Gorm Kallestad/TT
Bildningsförvaltningen i Oskarshamns kommun ska ta fram en handlingsplan för att klara budgeten.

Stålbadet för kommunens lärare verkar inte vara över, fler besparingar väntar framöver. Nu ska en handlingsplan tas fram.

Under förra året fick bildningsförvaltningen vidta flera åtgärder för att få en budget i balans. Nu är arbetet igång med budgeten för år 2020 och redan nu ser det ut som att det blir mer besparingar.

– Det saknas elva miljoner kronor i budgeten för år 2020, säger Magnus Larsson (C) andre vice ordförande i bildningsnämnden som under förra mandatperioden var nämndens ordförande.

Anton Sejnehed (S) ordförande i bildningsnämnden ger inte lika klara besked.

– Jag vill inte säga en skarp siffra, jag vill invänta lite olika saker först. Det finns många osäkerhetsfaktorer än så länge.

Anton Sejnehed (S) ordförande i bildningsnämnden
Foto: Roger Carlsson
Anton Sejnehed (S) ordförande i bildningsnämnden

Lotta Lindgren som är chef på bildningsförvaltningen vill vänta med att uttala sig om hur förutsättningarna ser ut för budgeten 2020. Hon vill att processen ska ha kommit lite längre först. Men bekräftar att åtgärder kommer att behöva göras för att klara budgeten.

– Det kommer kräva ett annat sätt att arbeta och effektiviseringar, säger Lotta Lindgren.

Inför budgetberedningen har bildningsnämnden fått ett tillskott på drygt 15 miljoner kronor, samtidigt ska de göra en effektivisering på fem miljoner kronor. Men det kan bli mer än så.

En faktor som påverkar budgeten är ersättningar från Migrationsverket. Kommunen kommer inte få lika mycket i ersättning som de räknat med. Kommunen får ersättningar på två sätt, en betalas ut för asylsökande. När antalet asylsökande sjunker blir ersättningen mindre.

Den andra ersättningen får kommunen för de två första åren som en nyanländ bor i kommunen. Om någon flyttar innan de två åren har gått minskar ersättningen.

– Totalt handlar det om sex miljoner kronor i intäkter som vi inte får, säger Lotta Lindgren.

Lotta Lindgren, bildningschef.
Foto: Lotta Zaar
Lotta Lindgren, bildningschef.

Hur många barn som börjar förskolan och skolan påverkar också budgeten.

Bildningsnämnden har fått en budgetram på 661 miljoner kronor för år 2020. I juni i år ska kommunfullmäktige ta beslut om exakt hur stor ramen blir.

Den 13 mars ska nämnden ta beslut om en handlingsplan om hur pengarna ska användas. Innan dess ska alla anställda inom bildningsförvaltningen få chans att tycka till.

Alla medarbetare på förvaltningen och representanter från elevrådet i årskurs 7-9 och på Oscarsgymnasiet har bjudits in till information och dialog om bildningsnämndens ekonomi 2020.

Under mötet kommer de få information om de ekonomiska förutsättningarna som finns än så länge för 2020 och få veta mer om en handlingsplan som beskriver åtgärder som behöver göras för att hålla budget.

– Vi är i en situation där vi vi ska ta fram en handlingsplan hur vi ska använda de 661 miljoner kronorna som finns i budgetramen för år 2020, säger Lotta Lindgren.

Bildningsförvaltningen vill veta vad medarbetarna tycker.

– Vi vill informera om förutsättningar och berätta hur handlingsplanen ser ut just nu. Vi vill involvera medarbetarna och få förslag på hur vi kan omfördela, säger Lotta Lindgren.

Både hon och Anton Sejnehed betonar att processen bara är i startgroparna. Vad som händer på nationell nivå påverkar också. Eftersom Sverige för inte så längesedan fick en ny regering är det inte klart vilka statsbidrag som kommer betalas ut framöver.

Handlingsplanen som nämnden tar beslut om den 13 mars är ett förslag.

– Vi vet inte vilken budgetram det blir än, det får vi veta i juni. Vi kan få ett tillskott som förändrar handlingsplanen, säger Anton Sejnehed.

Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden.
Magnus Larsson (C), andre vice ordförande i bildningsnämnden.

En som har varit med tidigare år och fattat flera tuffa budgetbeslut är Magnus Larsson (C). Nu sitter han i opposition och kan konstatera att underskottet inte beror på gamla synder.

2018-års bokslut var i princip en budget i balans.

– Det blev ett minus på 300 000 kronor. Personligen känns det bra som avgående ordförande att kunna lämna över med en budget i balans till den nya nämnden, säger Magnus Larsson.