Nya boenden från äldre och mer digitalisering finns med bland investeringar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Att gamla Hotell Ett på Hantverksgatan 17 byggs om till ett särskilt boende ska minska köerna inom äldreomsorgen
Foto: Ida Svensson
Att gamla Hotell Ett på Hantverksgatan 17 byggs om till ett särskilt boende ska minska köerna inom äldreomsorgen

Fler platser inom äldreomsorgen och mer digitala lösningar, det är var socialnämnden vill satsa på de kommande fyra åren.

När ordföranden för socialnämnden, Rolf Lindström (M) skulle presentera investeringsplanerna för de kommande fyra åren valde han att göra det på Solbacka. Där är den första etappen av renoveringen och ombyggnationen i full gång. Där byggs tio nya lägenheter och flera gamla renoveras, totalt blir det 34 lägenheter.

– Solbackaombyggnaden är den största investeringen på 85 miljoner kronor, säger Rolf Lindström (M).

Samtidigt pågår förvandlingen av Hotell Ett på Hantverksgatan 17 som också ska bli ett ett särskilt boende. Det byggs i privat regi och kommunen blir hyresgäster. Där blir det 20 platser i det tidigare hotellet och ytterligare 30 platser i en ny byggnad.

– Med de här nya platserna bygger vi ifatt rejält den kö som vi har haft inom äldreomsorgen. Vi är i framkant och vi har tillgodosett behovet av omsorgsplatser. Hur många år det räcker är svårt att sia om.

Samtidigt har socialnämnden ett sparkrav på 30 miljoner. Chefen för socialförvaltningen Anna Lindqvist fått i uppdrag att göra en total genomlysning av verksamheten och se hur besparingen kan ske. Det kan bli tal om att lägga ner mindre boenden. Rolf Lindström vill inte föregripa utredningen.

Det han kan säga är att det ändå kommer att bli fler platser än idag.

– Det kommer definitivt inte att bli färre arbetstillfällen. Investeringar görs för att det blir effektivare och bättre med oförminskad kvalité.

I investeringsbudgeten finns också en post för digitalisering.

– Används digitaliseringen på ett bra sätt så blir det effektivare för verksamheten och för de anställda och tryggare för brukarna, säger Rolf Lindström.

Ett exempel är tillsyn av äldre på nätterna.

– Ingen går in så det knarrar i en dörr som gör att brukaren vaknar och kanske har svårt att somna om. Det blir inga störningar med digital tillsyn.

Men personalen ska inte titta i rummen hela nätterna.

– Brukaren och deras anhöriga måste först och främst ge tillstånd. Brukaren själv får bestämma hur ofta tillsynen ska ske och vid vilka tider.

En del är skeptiska.

– Det är en utmaning för oss att förklara värdet av det här.

Digitaliseringen ska också underlätta för personalen, minska blanketterna och underlätta det administrativa arbetet. Det handlar om en satsning på 2,7 miljoner kronor per år under fyra år.

Renoveringen och ombyggnationen av Solbacka är i full gång.
Foto: Ida Svensson
Renoveringen och ombyggnationen av Solbacka är i full gång.