Nya lägenheter kan byggas vid gamla sjukhuset

Oskarshamn Artikeln publicerades
Illustrationen visar det föreslagna bostadshuset i fem våningar.
Foto:M2 arkitekter byggkonsult
Illustrationen visar det föreslagna bostadshuset i fem våningar.

Det finns planer på ett nytt femvåningshus med lägenheter i närheten av gamla sjukhuset.

Kommunen har tagit fram ett förslag till ny detaljplan för området där gamla sjukhuset (Repslagarhuset) ligger. Planen gör det möjligt att ha bostäder, skola, vård, kontor samt tillfällig vistelse på området.

Främst berörs fastigheten Hälsan 22 som numera ägs av Kuststaden. Enligt planförslaget ska det vara möjligt att exploatera området, och på Kuststadens fastighet har ett nytt bostadshus med fem våningar ritats in. Förslaget visar en byggnad med en nockhöjd på 17 meter och en area på cirka 385 kvadratmeter i planområdets nordöstra hörn.

Det behövs nya bostäder i Oskarshamn. I kommunens bostadsförsörjningsprogram slås det fast att oavsett om Oskarshamns invånarantal stiger eller inte de närmaste 15 åren behöver drygt 300 nya lägenheter produceras i staden. Detta på grund av en åldrande befolkning och förändrad hushållsstruktur.

Samhällsbyggnadsnämnden har nu beslutat att skicka ut detaljplanen på samråd. Planen beräknas kunna antas till sommaren.