Nya riktlinjer ska garantera barn akutvård i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Efter uppmärksammade fall där barn inte fått vård på akuten i Oskarshamn har inspektionen för vård och omsorg, IVO gjort en tillsyn.

Klagomål från enskilda personer och information från hälso- och sjukvårdspersonal fick IVO att göra en tillsyn.

I ett fall skickades ett barn vidare till Västerviks barnakut utan att ha undersökts. Barnet visade sig ha fått en bit piprensare i halsen. En rispa i luftstrupen och barnet kunde ha kvävts av svullnaden. Barnet fördes nedsövd från Västervik till Linköping där piprensaren plockades bort.

Akutmottagningen i  Oskarshamn har nya riktlinjer så barn får den vård de behöver.
Akutmottagningen i Oskarshamn har nya riktlinjer så barn får den vård de behöver.

IVO menar att det inte ska råda någon tvekan om att barn ska få den vård de behöver när de uppsöker akuten. Tillsynen visar att sjukhuset gjort om sina riktlinjer och ansvarsfördelning så även barn ska få akutvård. Endast i de fall där sjukhuset inte kan utföra lämplig behandling ska de skickas vidare.

Nu är det upp till vårdgivaren att se till att de nya riktlinjerna efterföljs så barn får vård.