Nya turer kring Rödsleskolans rektorsexpedition

Oskarshamn Artikeln publicerades
Den planerade rivningen av Rödsleskolans rektorsexpedition skjuts återigen på framtiden.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Den planerade rivningen av Rödsleskolans rektorsexpedition skjuts återigen på framtiden.

För en tid sedan gav kommunens samhällsbyggnadsnämnd rivningslov för rektorsexpeditionen vid Rödsleskolan. Men det beslutet har nu överklagats, och rivningen av rektorsexpeditionen är för tillfället stoppad.

Turerna kring Rödsleskolans rektorsexpedition har varit många. Nyligen kom besked om att beslutet om att det rivningslov som utfärdats av samhällsbyggnadsnämnden har överklagats. Den planerade rivningen och byggstarten av de nya skollokalerna skjuts nu på framtiden, vilket inte är helt oproblematiskt, menar Richard Bergquist, chef för tekniska kontoret vid kommunen.

– Det här leder till en försening av projektet, och byggstarten skjuts upp med två till tre månader. Men, det hade varit bra att komma igång nu under sommaren. Bland annat var det ett önskemål från skolan att vi åtminstone hade påbörjat bygget nu, eftersom det inte är lika mycket aktiviteter på skolan under sommarmånaderna. Hade vi kommit igång nu, så hade vi blivit klara snabbare, och inte varit så störande för skolverksamheten längre fram, säger Richard Bergquist.

Richard Bergquist berättar vidare att kommunen har projekterat för en ny byggnad och att den är färdigritad. Däremot säger han, är inte vare sig rivningen av rektorsexpeditionen eller nybyggnationen utlagda på upphandling.

– Så, nu väntar vi bara och ser vad nästa instans, Mark och miljödomstolen har att säga i ärendet. Innan vi vet det, och innan det nya beslutet vunnit laga kraft, gör vi ingenting utan avvaktar bara. Skulle rivningslovet upphävas, får vi diskutera med samhällsbyggnadskontoret och andra berörda parter, och se hur vi ska göra då, säger Richard Bergquist.