Nystartad förening ersätter LP-kontakten

Oskarshamn Artikeln publicerades
Robin Briddgård, Louise Fransson och Kim Forsell tror att föreningen Hela människan kommer att hjälpa dem i livet efter missbruket.
Foto: Marcus Bornlid Lesseur
Robin Briddgård, Louise Fransson och Kim Forsell tror att föreningen Hela människan kommer att hjälpa dem i livet efter missbruket.

När pingstkyrkans verksamhet LP-kontakten avvecklades bestämde sig Ulf Ljunggren för att starta en ny hjälpförening i dess ställe.

– Här behandlar man mig som om jag vore värd en andra chans, säger Robin Briddgård, en av de personer med beroendeproblematik som har sökt sig till Hela människan.

För snart ett år sedan skickade gymnasieläraren Ulf Ljunggren, 57, ett brev till Oskarshamns kommun.

Diskussionsvågorna gick då det begav sig höga om kommunens beslut att stoppa bidraget på 300 000 kronor till LP-kontakten, en förening kopplad till pingstkyrkan som sedan många år tillbaka hade arbetat med socialt stöd för personer med missbruksproblematik.

I sitt brev till kommunen föreslog Ulf Ljunggren, då ej engagerad i LP-kontakten, en reformering av föreningen, att han erbjöd sig att själv styra om dess fokus mot unga vuxna, förutsatt att kommunen i sådana fall tog tillbaka sitt beslut och lät bidragsutbetalningarna fortgå.

Den styrande koalitionen sträckte sig dock inte längre än att de avsatte 100 000 kronor till föreningen, som den skulle leva på till dess att den avvecklat sig själv ett halvår senare.

Men Ulf Ljunggren lät sig ingalunda nedslås. Och i samband med höstterminen gick han ner i arbetstid på Oscarsgymnasiets industriprogram för att på ideell basis göra verklighet av de planer som han i sitt brev framlade för kommunen.

– Användandet av narkotika har ökat bland unga i staden. Genom mitt jobb och mitt nattvandrande har jag länge hållit kontakten med folk i 20- till 30-årsåldern som har gått ner sig i drogträsket, och målet nu är att vi ska bilda en ny förening, som riktar sig till den gruppen. Men också till de som tidigare vänt sig till LP-verksamheten, säger Ulf Ljunggren.

Ulf Ljunggren har tagit initiativ till föreningen Hela människan.
Ulf Ljunggren har tagit initiativ till föreningen Hela människan.

Föreningen som alltså ska ta över LP-kontaktens fackla går under namnet Hela människan, en organisation vilken nationellt omfattar tusentals volontärer och som på kristen grund stöttar personer med olika typer av beroendeproblematik. På tisdag ska en styrelse väljas för föreningen, och Ulf Ljunggren hoppas att kommunpolitikerna ska inse värdet av deras arbete.

– Jag har suttit i möte med såväl politiker som företrädare för socialförvaltningen, och jag har än så länge fått god respons därifrån, säger Ulf Ljunggren.

Louise Fransson, 32, en av de personer med ett missbruksförflutet som under fredagen befinner sig i Gamla församlingshemmet, där verksamheten sedan en tid tillbaka smygstartat, tror att Hela människan kan komma att bli en viktig mötesplats för personer i omständigheter påminnande om hennes.

– Det finns inte många platser i samhället dit man kan vända sig för rådgivning och stöd när man har kommit ur ett missbruk; det blir lätt att man bara blir sittande hemma, eller att man faller tillbaka i missbruket. Så att ha människor omkring sig på det här sättet är en viktig livlina, säger Louise Fransson.

Även Robin Briddgård, 31, är viss om att föreningen har potential att göra avgörande skillnad.

– Till att börja med var jag tveksam om jag skulle söka mig hit; jag är inte kristen. Men här, till skillnad från nästan alla andra platser, är det ingen som dömer mig när jag kommer innanför dörren. Människorna här behandlar mig som om jag är värd en andra chans, säger Robin Briddgård.