Nytt elbolag stöttar utveckling av kärnkraft: ”Vi bryter dödläget”

Oskarshamn ,
Simpevarp har förts fram som en lämplig plats för en forskningsreaktor, men i så fall krävs en statlig satsning.
Foto: Roger Carlsson
Simpevarp har förts fram som en lämplig plats för en forskningsreaktor, men i så fall krävs en statlig satsning.

Försäljning av ren kärnkraftsel ska hjälpa till att finansiera utvecklingen av nya reaktorer. Ska det byggas en forskningsreaktor i Oskarshamn krävs dock en statlig satsning. ”Pengarna räcker inte till en forskningsreaktor”, säger Janne Wallenius, professor i reaktorfysik.

New Clear Energy är ett nytt elbolag som erbjuder elkunder att köpa 100 procent kärnkraftsel och samtidigt bidra till utvecklingen av ny kärnkraft.

– Ett öre per såld kilowattimme ska gå till forskningen, säger Martin Albrecht, medgrundare och vd för New Clear Energy.

Elen är ursprungsmärkt och kommer från svenska kärnkraftsreaktorer. Den andel av vinsten som går till forskningen ska användas till design och säkerhetsanalys för en svensk version av en blykyld reaktor – en så kallad sealer (swedish advanced lead reactor) – som ska kunna exporteras till andra länder.

Hur mycket pengar behöver ni till projektet?

– Varenda krona räknas. Det handlar även om att människor ska bli engagerade och inse vikten av kärnkraft. Vi stimulerar efterfrågan och bidrar också med pengar till forskningen.

För forskningen står företaget Lead Cold Reactors med Janne Wallenius, professor i reaktorfysik vid KTH, i spetsen. Tanken är att den blykylda reaktorn ska bli kommersiellt konkurrenskraftig på den nordeuropeiska elmarknaden till år 2032.

– Utvecklingen av ny kommersiell kärnkraft, med dess potential för klimat och elförsörjning, har begränsats av ett moment 22 där varken stat eller industri velat ta första steget med finansiering av den forskning som krävs, säger Janne Wallenius och fortsätter:

– Genom New Clear Energy bryter vi dödläget och öppnar en kanal för svenskar att genom en enkel handling visa sitt stöd och bidra till lösningen på klimatkrisen.

Finns det planer på att bygga en forskningsreaktor någonstans i Sverige?

– En forskningsreaktor räcker inte pengarna till. De pengar vi kan få från elförsäljning ska användas till design och säkerhetsanalys.

Janne Wallenius har tidigare velat bygga en forskningsreaktor i Oskarshamns kommun, men för att ett sådant projekt ska bli möjligt att genomföra krävs statliga medel.

– Vad vi önskar är att Energimyndigheten ska få i uppdrag av regeringen att finansiera en demonstrationsanläggning eller forskningsreaktor. Då skulle det vara intressant att bygga en forskningsreaktor i Oskarshamn.

Han tror att blykylda reaktorer, som är tänkta att bli betydligt mindre än vanliga kärnkraftsreaktorer, kan lösa knuten att det tar för lång tid att bygga stora reaktorer. Planen är att reaktorerna ska serietillverkas i fabrik.

Finns det någon marknad i Sverige för den typen av reaktorer?

– Inte i dag med dagens elpriser, säger Janne Wallenius och tillägger att det kan finnas en marknad i framtiden om elpriserna stiger.

Laila Naraghi (S), riksdagsledamot från Oskarshamn, har tackat ja till att vara rådgivare åt New Clear Energy. Hon ingår i bolagets advisory board tillsammans med riksdagsledamoten Johan Forssell (M), Lina Håkansdotter från Uniper samt Janne Wallenius.

– När jag fick frågan från initiativtagarna betonade de vikten av att ha en riksdagsledamot från varje politiskt block med i sin advisory board, och det tyckte jag var klokt. Svensk energipolitik har historiskt varit utsatt för svåra politiska låsningar, men tack vare energiöverenskommelsen finns nu en långsiktighet. Också vad gäller möjligheten för utbyggnad av svensk kärnkraft. Det står en bred majoritet i riksdagen bakom, säger Laila Naraghi.

Hur ser du på potentialen för den här typen av reaktor?

– Det är ännu upp till vetenskapen och ansvariga myndigheter att bedöma, men som oskarshamnare tycker jag att det är mycket angeläget att bejaka den stora utvecklingspotential som finns på området.

Laila Naraghi skulle gärna se att det byggs en forskningsreaktor i Simpevarp.

– Som oskarshamnare skulle jag självklart välkomna det. Simpevarp är en mycket bra plats för detta och forskning kring kärnkraft är mycket viktigt.

Går det verkligen att lösa klimatkrisen genom att satsa på mer kärnkraft?

– För att lösa klimatkrisen krävs många och ambitiösa insatser. Avgörande är att kunna ersätta fossila bränslen samtidigt som efterfrågan på el ökar, bland annat på grund av elektrifieringen av våra samhällen. Kärnkraft är då en del av lösningen, men andra insatser krävs också.