Odlingsprojekt på förskola får EU-stöd

Bråbo Artikeln publicerades
Bråbygdens föräldrakooperativ arrangerar vårmarknad i Bråbo. På bild; Ida Ekström, Theodor Ekström och Per Karlsson.
Foto: Roger Carlsson
Bråbygdens föräldrakooperativ arrangerar vårmarknad i Bråbo. På bild; Ida Ekström, Theodor Ekström och Per Karlsson.

Bråbygdens föräldrakooperativ planerar att anlägga en odlingsträdgård, som genom de egna odlingarna ska förse förskolan med grönsaker så att förskolan delvis blir självförsörjande på just grönsaker. Planen är att med en egen odlingsträdgård också bidra till kunskap inom odling- och förädlingsmetoder bland förskolans barn, föräldrar och besökare.

För att kunna anlägga trädgården behövs det dock stöd och nu har man beviljats stöd från både Astrid Lindgrens hembygd och landsbygdsprogrammet, som delvis finansieras av pengar från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.

Totalt får Bråbygdens föräldrakooperativ 766 051 kronor i stöd, varav 50 procent kommer från EU.