Ökad vinst men minskad efterfrågan för Scania

Oskarshamn/Världen Artikeln publicerades
Scanias vd Henrik Henriksson.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Scanias vd Henrik Henriksson.

Vinsten ökade men orderingången på nya lastbilar sjönk. Det visar Scanias bokslut för 2018.

Sett till helåret så sjönk orderingången för lastbilar med 12 procent under 2018 jämfört med 2017.

I Europa bedöms efterfrågan på lastbilar som fortsatt god, men Scania känner av en osäkerhet i den globala handeln. Brasiliens långsamma ekonomiska återhämtning speglar efterfrågan i Latinamerika och i Mellanöstern har efterfrågan sjunkit drastiskt i Iran och Turkiet, vilket lett till både avbokade ordrar och en dämpning i ny orderingång.

"Orderingången i Asien påverkades också negativt av Mellanöstern”, skriver Scanias vd Henrik Henriksson i ett pressmeddelande.

Vinsten före skatt för lastbilstillverkaren Scania steg annars med tio procent till 13,8 miljarder kronor. Den svaga kronan lyfter vinsten rejält, med närmare 2,7 miljarder kronor.

”Högre fordons- och servicevolymer, liksom valutaeffekter, bidrog positivt medan högre produktionskostnader för drift av dubbla produktprogram och störningar i leverantörskedjan påverkade resultatet negativt”, sammanfattar Henrik Henriksson.

Med dubbla produktprogram menas omställningen till det nya lastbilsprogrammet, medan störningar i leverantörskedjan handlar om en strejk hos en komponentleverantör. Ökade lagernivåer på grund av strejken i kombination med en hög investeringsnivå hos bolaget gjorde att kassaflödet försämrades.