Oklar framtid för glassbåten

Oskarshamn Artikeln publicerades
Två bojar har satts glassbåten för att uppmärksamma vart den ligger.
Foto: Amanda Ekblad
Två bojar har satts glassbåten för att uppmärksamma vart den ligger.

I slutet av juni sjönk glassbåten vid Norra kajen i Oskarshamn. Sedan dess har kommunen sökt ägaren utan resultat. Om ägaren inte kan kontaktas kommer kommunen behöva stå för bärgningen av båten.

Lars Blomberg som är kommunens säkerhetschef berättar att kommunen försökt att nå ägaren utan framgång.

–Vi är flera instanser i den kommunala verksamheten som har gjort vad vi har kunnat för att få tag i ägaren. Någonstans innebär det att hanteringen av skrovet som ligger på botten kommer att landa i kommunens knä varje sig man vill det eller inte, berättar Lars Blomberg.

Kommunen äger hamnen medan Smålandshamnar AB har ett nyttjanderättsavtal på stora delar av hamnen men det området där glasbåten står på botten ingår inte i det.

Blomberg berättar att det är viktigt hur man går tillväga för att bärgningen av båten inte ska räknas som egenmäktigt förfarande.

– Eftersom de finns en fysisk ägare till båten kan inte vi som kommun bara göra någonting för det är egenmäktigt förfarande och då kan vi dras inför rätta, säger Lars Blomberg.

Tekniska kontoret är de som har hand om hamnen och kommer därför avgöra glassbåtens framtid. Richard Bergqvist som är chef på tekniska kontoret berättar att det inte finns någon plan ännu för hur de ska gå till väga med båten.

– Vi har ingen åtgärd planerad än förrän alla är tillbaka efter semestrarna, säger Richard Bergqvist.

Han berättar att om ägaren inte kan kontaktas är det med största sannolikhet kommunen som kommer behöva bärga båten.

– Vi har inte gjort någon spikad plan än men den ligger ju vid vår kaj och vi måste ju hantera glassbåten på sikt om det inte kommer fram någon ägare. Det blir säkerligen kommunen om inte ägaren gör något men jag kan inte säga när, säger Richard Bergqvist.

Båten ska inte utgöra någon miljöfara eftersom det inte finns någon motor i den. Däremot påverkar båten hamnen om några större båtar ska lägga till vid Norra Kajen. Enligt Richard Bergqvist kan en bärgning av båten innebära en del kostnader för kommunen.

– Det kan ju drabba kommunens övriga verksamheter om vi måste lägga pengar på att bärga båten.