Olika vägar till trivsel på jobb

Oskarshamn Artikeln publicerades
Rebecca Thidell arbetar på Previa med att hjälpa både företag och anställda att få ett bättre arbetsklimat. Hon ser chefens förebyggande arbete som en viktig nyckel.
Foto:Lotta Zaar
Rebecca Thidell arbetar på Previa med att hjälpa både företag och anställda att få ett bättre arbetsklimat. Hon ser chefens förebyggande arbete som en viktig nyckel.

Beteendevetaren Rebecca Thidell arbetar för att få anställda att trivas på jobbet. Hon stödjer företag och verksamheter i konflikthantering och i att förebygga kränkande särbehandling.

Ett tiotal chefer och företagare kom till Attraktiva Oskarshamn på onsdagen för att lära sig mer om hur de kan förebygga ett dåligt arbetsklimat.

– När medarbetare mår bra blir de mer produktiva och presterar också bättre kvalitativt, säger Rebecca Thidell som är beteendevetare på Previa. När det sociala samspelet på arbetet fungerar bidrar det till ökad arbetsglädje, medarbetare mår bättre och kan då lättare hantera olika typer av belastningar och krav. Jag tycker att det är viktigt att komma ihåg att sjukskrivningar inte bara är en ekonomisk förlust för företaget utan också ett mänskligt lidande.

Forskning från Karolinska Institutet visar att brister i den sociala och organisatoriska arbetsmiljön och i ledarskapet ligger bakom att många blir sjukskrivna på grund av stress och psykisk ohälsa.

Ett exempel på kränkande särbehandling är det på arbetsplatsen finns en viss jargong när man pratar med och om varandra.

– Det kan vara att förlöjliga någon i gruppen. Andra exempel är att inte tala med eller lyssna på en person. Här har chefen ett ansvar att vara tydlig och fungera som en kulturbärare. Hur pratar vi med och om varandra, hur bemöter vi varandra och hur tar vi omhand om varandra?

Rebecca Thidell beskriver hur både chefer och anställda ibland ursäktar en rå jargong med att den är hjärtlig och familjär.

– Det kan vara djupt rotat att man tilltalar varandra på ett visst sätt utan att man egentligen vet hur det tas emot.

Hon menar att det går att ändra på invanda mönster.

– Det går att vända om man är målmedveten. Vinsten är att företaget får ett bra rykte och kan behålla nya medarbetare, men framför allt att personer inte behöver fara illa och bli sjukskrivna av en dålig social arbetsmiljö.

När det uppstår en konflikt på en arbetsplats tycker Rebecca Thidell att chefen bör vara observant och extra närvarande. Kan personerna inte kan lösa sin konflikt själva måste man agera och det gäller att inte vänta för länge.

– Stoppar man inte saker i tid och hanterar det på rätt sätt så kan en konflikt sprida sig till hela organisationen. Chefen behöver vara modig och ha kompetens för att hantera sådana frågor. Det som börjar som en konflikt kan gå över i kränkningar om den får eskalera.

Rebecca Thidell beskriver hur konflikter ofta uppstår mellan jämbördiga personer.

– Från början kan de vara lika starka men när konflikten eskalerar kan en av parterna ta till kränkningar för att få övertaget.

Hon uppmanar anställda att uppmärksamma sin chef när det finns en konflikt.

– Men konflikter är inte alltid av ondo. Att vara av olika åsikter och på ett professionellt sätt diskutera kring detta är sunt, det för utvecklingen framåt.

Fakta

Arbetsplatser med personalproblem

Gruppsymtom på arbetsmiljöproblem kan vara:

Tapp i effektivitet och produktion

Ökad sjukfrånvaro och personalomsättning

Låg tolerans för påfrestningar

Konflikter

Syndabockar utses

Regler ignoreras

Tryckt stämning

Enskilda som drabbas av kränkande särbehandling kan visa symtom som:

Förvirring och osäkerhet

Sviktande självtillit, blockerade tankar

Nedsatt arbetsförmåga på grund av oro, drar sig undan och fikar inte

Visa mer...