Öringen i Döderhultsbäcken slogs ut över en natt

Döderhult Artikeln publicerades
Döderhultsbäckens bestånd av öringar decimerades kraftigt under måndagen.
Döderhultsbäckens bestånd av öringar decimerades kraftigt under måndagen.

Vad är det som dödar öringen i Döderhultsbäcken? Kommunekologen Karl-Johan Öhlin letar efter svar.

En privatperson har slagit larm till kommunen om en omfattande fiskdöd i Döderhultsbäcken. Under måndagen hittades inte mindre än 244 stycken döda öringar i bäcken. Samtliga verkar ha dött på grund av syrebrist. Ingen annan fiskart har hittats död.

De döda fiskarnas gälar är fulla av sediment.
De döda fiskarnas gälar är fulla av sediment.

Vid kontroll av de döda fiskarna har de stora mängder sediment i gälarna och uppspärrade munnar.

– Det är med sorg man upptäcker sådana här saker då man inser hur mycket av bäckens biologi som tar skada av det här. 244 döda öringar i ett litet vattendrag som Döderhultsbäcken är inget annat än katastrof, säger Karl-Johan Öhlin.

I bäcken hittades på flera platser ett tjockt brunt skum på ytan men vad det beror på vet inte kommunekolog Öhlin. Prover har tagits på skummet och vattnet under.

– Jag ska göra en första undersökning på ett labb ute på Ernemar och se vad det är för partiklar. Sedan får jag se hur vi går vidare, säger Karl-Johan Öhlin.

Vad som orsakat fiskdöden går inte att säga i dagsläget. Hittills har Öhlin bara kunnat utesluta några potentiella orsaker.

– Det grävs en fjärrvärmeledning i närheten men de är inte i närheten av vattnet och fiskdöden är också längre uppströms från deras plats så det beror det inte på, säger Öhlin.

Han har också rört sig i området för att se om det körts ut något på närliggande mark och åkrar. Men även där gick han bet. Borrningar efter bergvärme där spillvattnet leds ut i vattendrag kan orsaka fiskdöd men det finns inga kända borrningar i området.

– Då brukar vattnet färgas vitt, bli mjölkigt men det har vi inte sett något av. Vi vet inte alls vad fiskdöden kan bero på.

Nu väntar Öhlin på tillstånd för att genomföra en inventering av fiskbeståndet för att se hur hårt öringen drabbats.

– Kommande elfiske kan kanske ge oss en fingervisning.