Oskarshamn föredöme för hela Sverige

Stockholm/Oskarshamn Artikeln publicerades

Den framgångsrika Oskarshamnsmodellen för att få nyanlända i arbete ligger till grund för satsningen på lokala jobbspår. Men arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) ville veta mer och bjöd in för en timmes sittning om den.

Statssekreterare Anders Kessling, Laila Naraghi (S), arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), Michal Ulatowski, sektionschef Arbetsförmedlingen, Mats Johansson, förvaltningschef tillväxt- och näringslivskontor Oskarshamns kommun, statssekreterare Annica Dahl och Magnus Franzén, regionchef Lernia, möttes på regeringskansliet i Stockholm.
Statssekreterare Anders Kessling, Laila Naraghi (S), arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S), Michal Ulatowski, sektionschef Arbetsförmedlingen, Mats Johansson, förvaltningschef tillväxt- och näringslivskontor Oskarshamns kommun, statssekreterare Annica Dahl och Magnus Franzén, regionchef Lernia, möttes på regeringskansliet i Stockholm.

Männen bakom Oskarshamnsmodellen Michal Ulatowski från arbetsförmedlingen, Magnus Franzén från Lernia och Mats Johansson från kommunens tillväxt- och näringslivskontor fick en timme tillsammans med arbetsmarknadsministern Ylva Johansson och hennes två närmaste statssekreterare Anders Kessling och Annica Dahl i regeringskansliet.

– Oskarshamnsmodellen, som jag känner till väl, ligger som inspiration till det lokala jobbspåret men det är intressant att djupdyka i framgångsfaktorerna, säger minister Ylva Johansson.

– Vi fick en hel del positiv feedback för det vi gör. Att det arbetet vi gör i Oskarshamn är upprinnelsen till DUA:s lokala jobbspår, säger Michal Ulatowski.

Vikten av att kommun och arbetsförmedlingen arbetar nära och tillsammans med arbetsgivare lyfter hon fram för att fler nyanlända ska få en anställning.

– Det handlar om att ge människor en chans i samhället, säger Ylva Johansson.

För en vidare utveckling av konceptet och för att det ska få fäste ute i landet krävs stort lokalt samarbete där man ser till helheten, inte bara sitt egna stuprör resonerar ministern.

Micha Ulatowski lyfte frågan om lokala upphandlingar som kan skynda på processen att få nyanlända i riktade utbildningar.

– Det hänvisades till statskontorets redovisning kring hur arbetsförmedlingen kan bli bättre. Bland annat med lokala upphandlingar. Och det har gjorts en del lättnader i regelverket men det ska sippra ned i vår organisation också, säger Ulatowski.

Andra utmaningar som lyfts fram förutom rena svenska- och yrkeskunskaper är kunskap om svenskt arbetsliv. Som att i Sverige arbetar män och kvinnor tillsammans. Eller vad händer om man är sjuk? Vad är svensk arbetsplatskultur?

– Det här är saker som är helt annorlunda för många som kommer från andra kulturer. Vi måste hitta sätt bra sätt att förmedla hur det fungerar i Sverige, säger Ylva Johansson.

– Ska vi få alla, män som kvinnor, att snabbt komma ut i arbetslivet, vilket är fullt möjligt, måste vi samverka. Det tjänar hela samhället på, säger Laila Naraghi (S).

Fakta

Lokalt jobbspår

 

DUA - Delegationen för unga och nyanlända till arbete

Delegationen för unga och nyanlända till arbete (Dua) ska främja samverkan mellan kommun och arbetsförmedling samt utveckling av nya samverkansformer. Syftet är att bidra till minskad ungdomsarbetslöshet och effektivisering av nyanländas etablering i arbetslivet.

I Duas uppdrag ingår att föra dialog med, och främja dialog mellan: enskilda kommuner, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), arbetsmarknadens parter på det kommunala och landstingskommunala området, övriga centrala parter på arbetsmarknaden, myndigheter, regionala aktörer samt andra om hur arbetsmarknadspolitiska insatser för unga och nyanlända kan utvecklas och effektiviseras på lokal nivå.Det främsta verktyget för att främja samverkan är lokala överenskommelser mellan, i första hand, kommuner och Arbetsförmedlingen.

Mer information finns att hämta på www.dua.se

Visa mer...