Oskarshamns kommun nekas ersättning efter miljonsvindel

Oskarshamn Artikeln publicerades
Rolf Persson, kommundirektör.
Foto: Pierre Stjernfeldt
Rolf Persson, kommundirektör.

Länsförsäkringar anser att Oskarshamns kommun hade en bristande intern kontroll när en kommunanställd lurade till sig drygt sju miljoner kronor. Kommunen får därför ingen ersättning från försäkringsbolaget.

I våras dömdes en 59-årig kvinna till ett och ett halvt års fängelse för trolöshet mot huvudman. Kalmar tingsrätt konstaterade att kvinnan, som var anställd av Oskarshamns kommun i över 30 år, med tiden hade nått en förtroendeställning på dess ekonomikontor.

Det var ett förtroende som hon missbrukade genom att ta kontanter vid 74 olika tillfällen från januari 2011 till oktober 2013. Pengarna som lämnats in till kontoret skulle egentligen ha förts till Ica Maxi och satts in på kommunens plusgirokonto. Istället tog kvinnan med sig stora belopp hem.

Enligt tingsrättens dom ska kvinnan betala drygt sju miljoner kronor i skadestånd till Oskarshamns kommun.

I samband med att brottet polisanmäldes i början av 2014 gjorde kommunen även en anmälan om förmögenhetsbrottsskada till två försäkringsbolag, Länsförsäkringar och If, där man hade sådana försäkringar under den aktuella perioden. Under första halvåret 2011 var kommunen dubbelförsäkrad, eftersom man bytte försäkringsbolag från Länsförsäkringar till If.

Länsförsäkringar har nu beslutat att inte lämna någon ersättning till kommunen för det förmögenhetsbrott som kommunen blivit utsatt för av sin tidigare anställde.

Beslutet grundas på ett sakkunnigyttrande som det andra försäkringsbolaget, If, beställt från Mats Jakobsson, auktoriserad revisor på rådgivnings- och revisionsbyrån BDO.

”Enligt Mats Jakobssons bedömning så har det under den tid som stölden har begåtts hos er skett en bristande intern kontroll. En och samma person har både hanterat väsentliga kontanter fysiskt och samtidigt ansvarat för redovisningen av dessa kontanter. Grundläggande intern kontroll bygger på att dessa moment utförs av två individer”, skriver Länsförsäkringar och fortsätter:

”Hade momentet delats upp så att en anställd räknat ihop pengarna och ansvarat för att beloppet överförts till Maxi och en annan person ansvarat för redovisningen av beloppet som betalats in till plusgirot så är bedömningen att brottet skulle ha upptäckts när beloppet skulle redovisas.”

Kommundirektör Rolf Persson har tagit del av Länsförsäkringars beslut.

– Vi håller på och tittar på vad det står för och eventuella åtgärder från vår sida, säger Rolf Persson och tillägger att den rättsliga prövningen av fallet ännu inte är slutgiltigt avgjord.

– Domen är överklagad till hovrätten.

Länsförsäkringar skriver att det har skett en bristande intern kontroll och att de därför inte kan lämna någon ersättning. Hur ser du på det?

– Det är det vi måste gå igenom, säger Rolf Persson och konstaterar att det rör sig om händelser många år tillbaka i tiden.

– Vi ska naturligtvis bemöta det.

Hur mycket pengar hade ni räknat med att få ifrån Länsförsäkringar?

– Vi har bara anmält det här till försäkringsbolagen. Sedan måste den rättsliga prövningen ha sin gång. Vi har inte gjort några formella anspråk på det sättet i summor.

Enligt Rolf Persson har kommunen ännu inte fått något beslut från If. Men med tanke på sakkunnigyttrandet från BDO är det sannolikt att inte heller If kommer att bevilja någon ersättning till kommunen.

– Ja, det indikerar att de kommer att ha den hållningen.

Skadeståndet på drygt sju miljoner som kvinnan ska betala enligt tingsrättens dom är samma summa som försvann från kommunen.

Hur ser du möjligheterna för att kommunen ska få de pengarna?

– Det är väldigt svårt att sia om. Någon egendom är belagd med kvarstad. Det är en process som tar vid när den slutgiltiga domen har kommit. Hovrätten kommer att ta upp ärendet, säger Rolf Persson.