Oskarshamns kommun säger nej till att utlysa klimatnödläge

Oskarshamn Artikeln publicerades
En tapper skara från Fridays for Future Oskarshamn demonstrerade utanför Flanaden på fredagen. Gunnar Westling syns näst längst till vänster.
Foto: Ida Svensson
En tapper skara från Fridays for Future Oskarshamn demonstrerade utanför Flanaden på fredagen. Gunnar Westling syns näst längst till vänster.

Fridays for Future Oskarshamn vill att Oskarshamns kommun snarast ska utlysa ett klimatnödläge för att kunna försvara radikala beslut och åtgärder för klimatets skull. Men kommunen säger nej.

I ett brev till kommunstyrelsen tidigare i somras önskade representanter för Fridays for Future Oskarshamn att Oskarshamns kommun snarast skulle utlysa ett klimatnödläge på obestämd tid i kommunen.

Den lokala aktionsgruppen menade att det på så sätt skulle göra det lättare för kommunen att ”försvara obekväma men nödvändiga beslut som vi måste vänja oss vid att ta, eftersom vi i alla händelser måste ta dem.”

Nu har Oskarshamns kommun svarat. Det är dock ingen av kommunalråden i kommunstyrelsen som har svarat utan kommunens utvecklingschef, Lars Ljung.

Han menar att även om man som kommun är mycket medveten om att de klimatförändringar som pågår på jorden är alarmerande så anser man inte att en proklamation av det slag som Fridays for Future föreslår är rätt sätt att arbeta.

”Klimatfrågan är global, vilket gör att ensidiga utspel av mindre kommun i Sverige endast har ett symboliskt värde”, skriver han.

Avgörande för att lyckas är istället ”ett målmedvetet arbete från kommunens sida att i handling kraftigt bidra till en uppbromsning av pågående klimatförändringar.”

Ljung skriver vidare att man i det här målmedvetna arbetet har valt att ”samverka med vår omgivning och första hand vår region och länets kommuner och i förlängningen med den nationella nivån”.

Gunnar Westling är en av Fridays for Future Oskarshamns representanter som har skrivit under brevet till kommunstyrelsen. Han är inte förvånad över svaret, tvärtom.

– Jag hade inte förväntat mig något annat svar. Men jag tycker ändå det vore bra om man tänkte igenom det där ett par gånger till. Förvisso krävs det beslut på högre nivåer än ute i kommunerna, men alla kommunpolitiker har möjlighet att påverka sina partiledningar att arbeta för förändringar. Det finns många lågt hängande frukter, men så länge politikerna har en rädsla att ta tag i dem kommer inget att hända. Koldioxidutsläppen ökade förra året, inte bara internationellt, utan även i Sverige.

Vad det gäller att utlysa klimatnödläge så är inte Fridays for Future Oskarshamn ensamma. I 26 andra kommuner har aktionsgrupper lämnat in samma uppmaning till sina förtroendevalda.

Hittills är det ingen kommun som har sagt ja.

Gunnar tror att om ingenting radikalt görs från politiskt håll så kommer klimatrörelsen ta till andra arbetsmetoder.

– Då är det civil olydnad som gäller.

På fredagen var man fem från Fridays for Future Oskarshamn som stod och demonstrerade utanför Flanaden. Sedan februari har gruppen demonstrerat varje fredag, men aldrig har gruppen haft med någon skolungdom som har skolstrejkat.

Nu planerar aktionsgruppen att själva besöka skolungdomarna.

– Vi överväger att ha ett bokbord på Oscarsgymnasiet nästa fredag och informera skoleleverna om klimatfrågan.