Överklagande av bygge på landsbygden avslås

Oskarshamn Artikeln publicerades

Länsstyrelsen avslår ett överklagande från grannar som protesterat mot bygget av ett nytt enbostadshus på landsbygden.

Grannarna har i sitt överklagande bland annat hävdat att de kommer att drabbas av insynsproblem och att lantlivskänslan med lugn och ro kommer att försvinna. Påståendet avvisas av länsstyrelsen med motiveringen att avståndet mellan grannarnas fastighet och platsen som ska bebyggas är så långt att åtgärden inte kan antas medföra betydande olägenheter vare sig i form av insyn eller på annat sätt.

Enligt grannarna är det olämpligt att ha en tomt intill en åker, eftersom ölburkar, pinnar och leksaker kan bli dödsfällor om de hamnar i fodret till hästar och kor. Länsstyrelsen ser dock ingen anledning att tro att det kommer att ske. Om åkermarken skulle skräpas ner blir det en fråga för samhällsbyggnadsnämnden, som är tillsynsmyndighet.

Sammantaget anser länsstyrelsen att nämndens beslut om positivt förhandsbesked för bygget var korrekt.