Överklagande avslås angående bostäder

Oskarshamn Artikeln publicerades
Överklagandet gällande bostadsrätter i Havsslätt avslås av Mark- och miljödomstolen.
Foto: Karin Lagerström
Överklagandet gällande bostadsrätter i Havsslätt avslås av Mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen avslår ett överklagande som gjorts kring bostadsrätter vid Havsslätt.

Det är ett överklagande som en man lämnat in efter ett beslut från Länsstyrelsen i maj. Överklagandet gäller att mannen vill se en miljökonsekvensbeskrivning för Kolbergavägen. Mannen hade överklagat bygglovet vid bostadsrätterna något som endast de närmsta grannarna har rätt att göra kan göra. Då mannen bodde 1 kilometer från platsen ansågs Mark- och miljödomstolen att han inte hade rätt att överklaga.