Överklagande ger vägledning för framtiden

Oskarshamn ,

Av alla ärenden som samhällsbyggnadsnämndens tog beslut om från januari 2018 till september 2019 inom miljö, bygg och plan har 24 ärenden överklagats till högre instans.

En internkontroll visar att 24 ärenden har överklagats, i sex av dem har den överprövade instansen har ändrat samhällsbyggnadsnämndens beslut och de klagande har fått rätt.

– Vi tycker att det är ett bra resultat, säger Kristina Erlandsson, samhällsbyggnadschef.

Hon ser positivt på att kommunen får veta hur överinstanserna tolkar olika ärenden.

– När ärenden överklagas och vi får fel är det oftast för att det inte finns så många rättsfall eller för att lagstiftningen är otydlig. Då får vi veta hur överinstanserna tolkar det och det ger oss en vägledning hur vi ska besluta i framtiden, säger Kristina Erlandsson.