Överklaganden blev liggande i kommunens postfack

Oskarshamn Artikeln publicerades
Stadshuset i Oskarshamn.
Foto: Amanda Ekblad
Stadshuset i Oskarshamn.

Kommunen kan ha gått miste om närmare en halv miljon kronor i flyktingpengar genom att skicka in överklaganden för sent.

I somras avvisade förvaltningsrätten i Uppsala flera överklaganden från Oskarshamns kommun kring statlig ersättning för flyktingmottagande. Orsaken var att överklagandena hade kommit in för sent.

Leif Axelsson (SD) har krävt en förklaring från kommunalrådet Andreas Erlandsson (S), som lämnade ett svar i samband med kommunfullmäktige i måndags.

Andreas Erlandsson uppger att kommunen sökte medel hos Migrationsverket för ett antal elever. Migrationsverket avslog fyra ansökningar gällande 15 av dessa elever med motiveringen att eleverna var folkbokförda på eget boende och inte på Migrationsverkets boende.

”Kommunen skickade in ett överklagande till Förvaltningsrätten och påvisade i detta att dessa 15 elever var folkbokförda på Migrationsverkets boende”, skriver Andreas Erlandsson.

Överklagandena färdigställdes tisdagen den 30 april och lades i facket för utgående post.

”Kommunens gemensamma posthantering hämtar post två gånger dagligen på Bildningskontoret. När breven med överklagandena hämtades av vaktmästeriet är oklart. Förvaltningsrätten uppger att överklagandena är poststämplade fredag 3 maj, vilket tyder på att kommunens vaktmästeri hanterat brevet först den 3 maj.”

Breven inkom till förvaltningsrätten den 6 maj, vilket var fyra dagar för sent. Överklagandena skulle ha varit rätten tillhanda senast den 2 maj.

”För bildningsförvaltningens räkning handlade överklagandet om ersättning för 15 elever (453 310 kr). Bildningsnämnden hade i sin budget inte räknat med dessa pengar.”

Andreas Erlandsson anser att det viktigaste är att kommunen söker statsbidrag och ersättning som verksamheterna bedömer att kommunen har rätt till.

”Idag finns det många statsbidrag, inom skolan finns över 70 riktade statsbidrag. Verksamhetsledningen för därför en dialog om verktyg som kan hjälpa verksamheterna att bevaka vilka statsbidrag som finns och när dessa ska sökas.”

På Leif Axelssons fråga om hur Andreas Erlandsson tänker säkerställa att liknande misstag inte inträffar igen svarar kommunalrådet:

”Vi jobbar ständigt med att förbättra och effektivisera våra processer inom Oskarshamns kommun, just nu pågår ett omfattande arbete i kommunstyrelseförvaltningen med ekonomistyrning, it, och HR system. Bildningsförvaltningen säkerställer detta genom att kommunicera gällande riktlinjer för postgång med kommunens ansvariga för posthanteringen. Därefter görs handläggare och chefer uppmärksamma på dessa riktlinjer och eventuella justeringar i dem.”