Överstyrman satt med pappersarbete när fartyget gick på grund

Oskarshamn Artikeln publicerades
Fartyget är lastat med 1 200 bilar. Det var på väg till Södertälje när grundstötningen skedde. Fartyget brukar trafikera hamnar i Tyskland, Storbritannien och Finland.
Foto: Kustbevakningen
Fartyget är lastat med 1 200 bilar. Det var på väg till Södertälje när grundstötningen skedde. Fartyget brukar trafikera hamnar i Tyskland, Storbritannien och Finland.

Varför körde Makassar Highway så nära land? Kapten och överstyrman skyller på varandra i polisförhören.

Den polske överstyrman som befann sig på bryggan när fartyget gick på grund i Västerviks skärgård 23 juli hade fler arbetsuppgifter än att stå vid rodret.

Polisens förundersökning visar att överstyrman var själv på bryggan. Matrosen som annars hade vakten var ute på en säkerhetsrunda. Överstyrman säger att han satt på "baksidan" av bryggan och gjorde besättningens lönelistor klara. Från datorn såg han inte radarn om han inte ställde sig upp.

För att hålla besättningen alert finns ett larm som ljuder var tolfte minut. Men det var avstängt.

Fartygets kapten säger att överstyrmannen, trots tillsägelser, stängt av larmet flera gånger för att det stör honom i pappersarbetet. Larmet fungerar så att det larmar först på bryggan, om man inte kvitterar larmet tjuter det i alla hytter på fartyget.

Överstyrman förnekar att han skulle ha stängt av larmet. Däremot berättar han att det har varit avstängt de senaste dagarna.

Fartygets färdskrivare var också trasig. Man försökte laga den i hamn i Tyskland, utan att lyckas. Kaptenen tog då beslut att lämna hamnen i alla fall.

Anledningen till att fartyget körde så nära land var för att få bättre mobiltäckning. En annan av fartygets styrmän berättar att hela båtsystemet fungerar bättre om det finns mobiltäckning ombord. Kaptenen uppger att det är för dyrt att ringa via satellitmottagaren. Den används bara i nödfall.

Polisen ifrågasätter behovet av att ringa nattetid, men kaptenen hävdar att det är för att besättningen ska kunna ringa och använda internet, ha kontakt med sina anhöriga, och man vill ha den säkerheten också. Fartyget brukar ha uppkopplingar från huvudkontoret och agenten, även på natten.

Överstyrmannen säger att han brukar hålla sig 5 sjömil från land. Kaptenen brukar däremot navigera 3 sjömil från land. När de avvek från planen hade de ingen ny plan, kaptenen pekade bara med fingret på sjökortet och sa "gå så". När fartyget gick på grund gick de med autopilot i 14,6 knop.

Överstyrmannen erkänner att han druckit öl och på vårdcentralen i Gamleby visade blodprovet på 0,38 promille.

Han godtog ett strafföreläggande för sjöfylleri och vårdslöshet i sjötrafik. Straffet blev villkorlig dom samt 60 dagsböter till ett belopp av 3 000 kronor. Han får också betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Den polske överstyrmannen arbetar sex av femton veckor och har bara betalt när han är till sjöss. Omräknat till svenska kronor blir det en månadslön på drygt 16 500.

I polisförhör säger han att han är väldigt ledsen över olyckan och att han koncentrerade sig på fel arbetsuppgifter vid tillfället.