På jakt efter boplatser från stenåldern

Vimmerby Artikeln publicerades
Arkeologen Michael Dahlin hoppas att vårens och sommarens undersökningar ska leda till upptäckten av boplatser som är 10 000 år gamla.
Foto: Alice Göransson
Arkeologen Michael Dahlin hoppas att vårens och sommarens undersökningar ska leda till upptäckten av boplatser som är 10 000 år gamla.

Sjön Krön i Vimmerby kommun har en viktig roll i ett unikt forskningsprojekt vars syfte är att hitta 10 000 år gamla boplatser från stenåldern. Ett arbete som specialister på den tidsepoken kommer följa med stort intresse.

Längs kanterna och i sjön Krön utanför Vimmerby har det under åren hittats flinta, kvarts och andra lokala bergarter i form av pilspetsar, skrapor och kärnor.

– Flintan har importerats från Skåne, den fanns inte naturligt här, säger arkeologen Martin Dahlin.

Inga boplatser från stenåldern har grävts fram än. Men Michael Dahlin hoppas att det ska ändras med det nya projektet. Det är möjligt tack vare ett bidrag från Sparbanksstiftelsen i Vimmerby.

Varje sommar hålls en kurs i arkeologi på Folkhögskolan i Vimmerby. Den leds av Michael Dahlin som har företaget Arkeologi och kulturlandskap och Kenneth Alexandersson från Kalmar läns museum. Studenterna kommer att få delta i utgrävningarna under sommarkursen som går av stapeln vecka 32.

Men innan dess ska undersökningar göras för att ta reda på vilken plats som är bäst för utgrävningen. De kommer att få hjälp av en geolog från Statens historiska museer som utför borrningar i mossor med hjälp av en handdriven borr.

– Vi kan undersöka lagren ute i fält och sedan säkra upp med C14.

Hur långt ner lagren från stenåldern finns återstår att se. Det kan handla om flera meter. Bara genom att studera lagren går det att ta reda på mycket.

– Pollen kan visa hur växtligheten såg ut för 10 000 år sedan. Pollen lägger sig på vattenytan, sedan sjunker de ner till botten och sedimenteras.

Mycket tyder på att sjön troligtvis bara en å från början. I vatten kan material bevaras väldigt bra.

– På 1940-talet hittades en älghornsyxa i närheten av Södra Vi som är mellan 8 000 och 10 000 år gamla. Den låg i en åker som tidigare var en mosse.

Resultatet från borrningarna ger en bättre insikt i hur de ska gå vidare.

– Då kan vi välja de bästa platserna att gräva på.

Det är ett område som är outforskat.

– Det har inte gjorts någon sådan utgrävning i den här delen av Sverige tidigare.

De hoppas på att hitta belägg för hur boplatserna såg ut och hur länge de har använts. Kanske finns det spår av eldstäder kvar och rester av hyddor.

– Det kan få stor betydelse inte bara Vimmerby utan för hela nordöstra Småland, säger Michael Dahlin.