Parkeringsböterna kan chockhöjas i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades
Två timmar är den maximala parkeringstiden på de avgiftsfria parkeringarna i Oskarshamn.
Foto: Jimmy Larsson
Två timmar är den maximala parkeringstiden på de avgiftsfria parkeringarna i Oskarshamn.

Tekniska nämnden vill att det ska svida rejält i plånboken för bilister som står längre än två timmar på de avgiftsfria parkeringarna i Oskarshamn. Parkeringsböterna kan höjas från 200 till 600 kronor.

Som vi berättade förra veckan upplever handlarna att det har blivit allt svårare för kunder att hitta parkeringsplats i centrum sedan p-skivan infördes. Handlarna misstänker att de som jobbar i centrum ställer sig på tvåtimmarsparkeringarna och sedan med jämna mellanrum bara går ut och vrider på p-skivan.

Nu vill tekniska nämnden att kommunen chockhöjer parkeringsbotsavgiften.

– Vi föreslår en höjning av parkeringsboten från 200 till 600 kronor om man överskrider tiden, säger nämndens ordförande Yvonne Bergvall (S).

Varför vill ni höja parkeringsboten från 200 kronor till just 600 kronor?

– Vi tycker att 200 kronor svider för lite, säger Yvonne Bergvall och fortsätter:

– Vi tar i dag 800 kronor om man ställer sig på en handikapparkering som man inte får stå på. Vi upplever att 800 kronor svider, så vi tror att 600 kronor svider mer än vad 200 gör.

Det var en oenig nämnd som ställde sig bakom en höjning av parkeringsböterna. Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna yrkade avslag på höjningen. Förslaget skickas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Tanken är också att parkeringsövervakningen i Oskarshamn, som i dagsläget utförs av två parkeringsvakter per dag, ska intensifieras framöver.

– Ambitionen är att utöka antalet parkeringsvakter på sikt.

Yvonne Bergvall berättar att hon även har haft ett möte med Attraktiva Oskarshamn i parkeringsfrågan.

– Vi ska träffa fastighetsägare och butiksägare för att lyfta diskussionen om parkeringsplatser och att man bör rekommendera sina anställda att parkera lite längre från centrum.

Dessutom tittar tekniska nämnden på möjligheten att göra nya parkeringsplatser på flera ställen i centrala Oskarshamn. Bland annat ska det bli 30 nya platser där bussarna parkerar i dag på Kyrkogårdsgatan.

– Bussarna får flytta ner till resecentrum, säger Yvonne Bergvall.

Vidare ska kommunen diskutera med landstinget om det är möjligt att använda parkeringsplatserna vid Slottsgatan på lördagar, då hälsocentralen inte är öppen.

– Vi ska också undersöka möjligheten att Fårbobuss kan ha sin påstigning vid resecentrum och inte vid Forum. I så fall kan vi utöka platserna vid Forum.

Att det skulle bli problem med parkeringsplatserna efter införandet av p-skivan var inte helt oväntat.

– Vi var några som var lite oroliga för att det här skulle hända, säger Yvonne Bergvall.

– Våra medborgare är lite bekväma. De vill inte gå någon längre sträcka. Det finns parkeringsplatser om man är villig att gå en liten bit, men på Lilla och Stora torget är det trångt.