Parkeringsfusk på Stora och Lilla Torget drabbar handeln

Oskarshamn Artikeln publicerades
Handeln misstänker att det är många som står klart längre än de två tillåtna timmarna på torgen. Istället snurrar de bara på skivan och går tillbaka till jobbet eller bostaden.
Handeln misstänker att det är många som står klart längre än de två tillåtna timmarna på torgen. Istället snurrar de bara på skivan och går tillbaka till jobbet eller bostaden.

Handlarnas känsla är att platserna på Lilla och Stora Torget till stor del upptas av de som jobbar i centrum istället för potentiella kunder.

Nu ska centrumledaren Björn Nilsson och Attraktiva Oskarshamn ta reda på fakta.

Upplevelsen är att det blivit allt svårare att hitta parkeringsplats sedan p-skivan infördes. Det kombinerat med att p-platser på Mejeriplan försvann. Samtidigt har fler platser tillkommit på gamla resecentrum.

Nu ska det redas ut om det finns bäring i handlarnas upplevelse att personer som jobbar i centrum ställer sig på tvåtimmarsparkeringarna och sedan bara med jämna mellanrum går ut och vrider på p-skivan.

– Vi vill veta vilka som använder våra p-platser. Är det de som handlar, de som jobbar i centrum eller de som bor där. Handeln vill ju ha ”rätt”personer på platserna, säger Attraktiva Oskarshamns Beathe Skaate.

Sedan kan det handla om att få folk att bättre följa regelverket för p-skivan, att förbättra skyltningen till lediga-platser eller finna nya ytor för centrumnära parkering.

En första påstötning har gjorts hos kommunen. Gatuchefen Göran Svensson känner till handelns tankar.

– Vi ska göra ett försök att hitta mer yta för parkering men vi är inne i ett mycket tidigt skede, säger han.

Samtidigt finns det en tidigare utredning som samhällsbyggnadskontoret gjort som visar på att det finns tillräckligt med centrumnära parkeringsplatser. Men i den finns platser i hamnområdet - något som är långt ifrån den vanliga besökarens rörelsemönster.

– Man börjar titta på Lilla torget, sedan vidare mot Stora Torget. Och när det är konferenser, som det ofta är och som vi tycker är bra, på Forum är nästa parkering full också, säger Beathe Skaate som menar att det är bråttom att få ordning på problemet. Är brist på parkeringsplatser orsaken till att vissa handlare upplever att kundunderlaget krympt måste något ske snabbt.

– Något måste ske innan sommaren, säger hon. På mindre orter är folk generellt sett mer bilburna och då är parkeringsfrågan viktigare än i storstäder.