Persontågen slutar rulla från Oskarshamn - ersätts med nya bussar

Oskarshamn Artikeln publicerades
Snart har det sista persontåget rullat ut från Oskarshamn.
Foto: Daniel Svensson
Snart har det sista persontåget rullat ut från Oskarshamn.

Persontrafiken med tåg från Oskarshamn till Berga kommer att upphöra från och med i sommar. Istället planeras stora satsningar på busstrafiken från Oskarshamn.

Bakgrunden är att reseunderlaget är alldeles för litet. Järnvägslinjen Berga–Oskarshamn fungerar idag huvudsakligen som en matarlinje till Stångådalsbanan Linköping–Kalmar.

– Men folk har inte klivit på tåget och parallellt med detta har vi haft ett bussystem till Berga. Det är allt annat än optimalt, säger Peter Wretlund (S), ordförande i Region Kalmar läns kollektivtrafiknämnd, som menar att persontrafiken mellan Oskarshamn och Berga bara har varit en ”enorm kostnad”.

För långpendlare i Oskarshamn kommer Regionen nu istället satsa på busstrafiken.

– Vi kommer ha fler bussar framöver som går in i trafiksystemen, bland annat bussar med få stopp till Norrköping och stambanan. Det kommer bli en bättre lösning.

Enligt Wretlund ser han egentligen inget negativt med att persontrafiken med tåg försvinner från Oskarshamn.

– Jag ser att det här kan bli en fördel istället. Visst är tågkonceptet intressant, med klimatsmart resande och så vidare, men man måste ändå lägga tåg där människor reser med dem. Annars är det inte klimatsmart överhuvudtaget.

Wretlund kallar själv nedläggningen ”en klimatsmart anpassning.”

– Ibland kan det vara bussen som löser situationen, ibland tågen. Nu kan vi påvisa att tåget inte varit tillräckligt intressant och då kan vi vrida om fokus och hitta ett annat trafikslag. Jag tycker den här förändringen rimmar väl med tillgängligheten och miljöfrågan.

Samtidigt hoppas Wretlund att den nedlagda persontrafiken kan öppna upp för annan trafik på järnvägen.

– Det lär i alla fall inte missgynna industrin och godstrafiken som behöver ta betydligt mindre hänsyn. Det är otroligt viktigt att godstrafiken fungerar på ett bra sätt. I förhållande till passagerare transporteras det ju betydligt mer gods på järnvägen och utan persontrafik ges ju godstrafiken mycket större flexibilitet.

Wretlund berättar att man kommer redogöra mer för kollektivtrafikens framtid i Oskarshamn på en presskonferens nästa onsdag och att han inte vill uttala sig mer om nedläggningen och nya satsningar innan dess.