Placerade flicka i jourhem- utan att kontakta pappan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Barnet på bilden har inget samband med texten.
Foto: CLAUDIO BRESCIANI / TT
Barnet på bilden har inget samband med texten.

Då barnets mamma både använde droger och mådde psykiskt dåligt omhändertogs flickan omedelbart och placerades i jourhem, men ingen kontaktade flickans pappa som står som vårdnadshavare.

En utredning inleddes under 2016 om barnets situation då hennes mamma som hon då bodde med hade drogproblem. Efter att mamman även visade kraftig försämrat psykiskt mående under 2017 omhändertogs flickan omedelbart då mamman uppgett i utredningen att hon var ensam vårdnadshavande, något som senare visade sig vara felaktigt. Efter en närmare kontroll kring vårdnadshavareskapet under 2018 visade det sig att även flickans pappa som bor i Stockholm stod som vårdnadshavare, och blev då kontaktad direkt om misstaget som skett.

På grund av det som inträffat gjorde pappan en JO-anmälan i våras gällande socialsekreteraren då han tycker att ett allvarligt tjänstefel begåtts. Nu har även Socialnämnden yttrat sig över anmälan till JO och skriver i sin bedömning att socialsekreteraren har brustit i sin handläggning, men att det ändå inte hade ändrat något i nämndens agerande även om de hade vetat om att det fanns en till vårdnadshavare. De motiverar sin bedömning med att flickan har sin trygghet och förankring i Oskarshamn och kan fortsätta träffa sin mamma genom att bo kvar i staden. De skriver även i sin bedömning att flickan inte har någon nära relation till sin pappa och att det därför är en bättre lösning med ett jourhem i Oskarshamn.

Utredningsenheten på Oskarshamns kommun meddelar att det på grund av det inträffade har gjort ett tillägg i rutinen för utredningsprocessen där det nu tydligt framgår att man ska kontrollera vårdnadshavare.