Plan för ny stadsdel görs om

Oskarshamn Artikeln publicerades
3D-visualiseringen visar hur utsikten blir från Besväret med högre byggnader på Brädholmen. 3 bilder
Foto:Oskarshamns kommun
3D-visualiseringen visar hur utsikten blir från Besväret med högre byggnader på Brädholmen.

En rejäl omarbetning ska göras av detaljplanen för den nya stadsdelen vid inre hamnen. "Brädholmen ska inte bli en mur", säger samhällsbyggnadschef Lena Saksi.

När förslaget till ny detaljplan för Brädholmen var ute på samråd i våras fick planen en hel del kritik från närboende. En 3D-visualisering av den nya stadsdelen har inte heller gett önskat resultat. När de tidigare 3D-bilderna från fågelperspektiv kompletterades med 3D-bilder från marknivå blev det tydligt att de nya husen skulle skymma havsutsikten totalt.

– Det var inte så inbjudande som vi hade tänkt oss, säger samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mathias R Karlsson (S).

En rejäl omarbetning ska nu göras av detaljplanen.

– Vi har stoppat detaljplanearbetet och kommer att göra nya skisser som vi ska diskutera med politikerna, säger samhällsbyggnadschef Lena Saksi.

Mathias R Karlsson menar att de nya 3D-bilderna från marknivå ger en bättre känsla för hur stadsdelen skulle se ut än vad bilderna från fågelperspektiv gjorde.

– Självkritiskt får vi inse att det var tur att vi gjorde det här innan vi jobbade mer med detaljplanen, säger han.

Enligt Karlsson har det även tillkommit synpunkter från räddningstjänsten och länsstyrelsen kring de halvt nedgrävda garagen.

Sammantaget krävs stora ändringar av planen.

– Det finns fler frågetecken än utropstecken.

Hur utformningen av bebyggelsen på Brädholmen ska ändras återstår att se, men tanken är att husen inte ska skymma havsutsikten lika mycket som de gör i den nuvarande planen.

– Brädholmen ska inte bli en mur, säger Lena Saksi.

– Vi behöver större folklig acceptans än vi har i dag, och det förutsätter att vi tänker om i utformningen, säger Mathias R Karlsson.