Polisen: ”Vi kommer börja patrullera mer på gator och torg”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Det undertecknade medborgarlöftet.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Det undertecknade medborgarlöftet.

På fredagen skrev kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson, tillsammans med lokalpolisområdeschef Anders Pleijel, under ett gemensamt medborgarlöfte för de kommande fyra åren. En ökad trygghet, eller snarare en ökad upplevelse av trygghet, stod högst på agendan.

Medborgarlöftet infördes i samband med polisens omorganisation 2014 och har som syfte att tillgodose de önskemål medborgarna framfört i samband med medborgardialoger och medborgarenkäter.

Tidigare år har ett nytt medborgarlöfte skrivits under varje år, men från och med 2019 sträcker sig medborgarlöftet över fyra år.

– Vi vill sätta upp mål mer långsiktigt och vad det gäller just tryggheten så är det inget du kan förändra på bara ett år, säger lokalpolisområdeschef Anders Pleijel.

Just tryggheten står i fokus i årets medborgarlöfte och bland de sammanlagt sex löftena som polisen och kommunen ger till medborgarna finns bland annat trygghetsvandringar. Två gånger per år ska kommunens lokala BRÅ tillsammans med polisen trygghetsvandra för att gemensamt fastställa en lägesbild över de trygghetsproblem som finns.

– Det kan handla om att förbättra ljuset i stadsparken eller att göra något annat med infrastrukturen för att göra det tryggare, säger Pleijel.

– Ta ner en häck som skymmer för mycket, fortsätter kommunalråd Andreas Erlandsson som nyligen valdes in som ny ordförande i BRÅ Oskarshamn.

Lokalpolisområdeschef Anders Pleijel och kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson skakar hand.
Foto: Mohammad Abdulrahim
Lokalpolisområdeschef Anders Pleijel och kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson skakar hand.

Andra trygghetslöften är att fortsätta utbilda och främja arbetet kring grannsamverkan samt att utöka sin synlighet i lokalsamhället genom att fotpatrullera i krogmiljö och på offentliga platser där det rör sig mycket folk, minst en gång i veckan.

– I och med att vi blir fler och fler poliser kommer vi kunna öka den synliga närvaron, säger Pleijel som gläds åt att bemanningssituationen går mot det bättre.

– Att man även planerar att utvidga polistätheten i Mönsterås och Hultsfred som har varit eftersatt gynnar Oskarshamn då våra poliser slipper åka dit utan kan arbeta lokalt istället.

Andra löften handlar om trafikkontroller där polisen kontinuerligt ska genomföra trafikkontroller på de platser där medborgarna i kommunen har påtalat ett trafikproblem. Polisen lovar också att arbeta aktivt med tillsyn av krogar och restauranger så att en ansvarsfull alkoholservering efterlevs genom att minst två gånger per år göra en krogkontroll tillsammans med kommunens alkoholhandläggare.

– Det gör vi redan idag, men vi vill tydligt visa att vi jobbar aktivt mot det. Därför har vi lagt in det bland våra medborgarlöften, säger kommunpolis Ester Lundahl.

– Och just den ansvarsfulla alkoholserveringen syftar ju till att minska alkoholproblematiken och därigenom öka tryggheten. Så allting har ju en röd tråd, säger Pleijel.

”Att försöka komma tillrätta med en upplevd otrygghet är inte så enkelt. Egentligen skulle man inte behöva det.”

Avslutningsvis lovar polisen att följa upp medborgarlöftet och att kommunicera ut resultatet till medborgarna minst två gånger per år.

Angående tryggheten så menar både kommun och polis att Oskarshamn rent statistiskt är en trygg plats, men att medborgardialoger och enkäter tillsammans visar att det bland invånarna finns en känsla av otrygghet.

– Att försöka komma tillrätta med en upplevd otrygghet är inte så enkelt. Egentligen skulle man inte behöva det. Men att vi gemensamt går ut och berättar hur vi kommer att jobba för att öka trygghetskänslan är kanske ett sätt att komma åt det här, säger Lars Blomberg, säkerhetschef på Oskarshamns kommun.