Politiker får kraftigt höjda arvoden

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ingela Ottosson (M) och Andreas Erlandsson (S) är den nya majoritetens främsta företrädare i Oskarshamns kommun.
Foto: Roger Carlsson
Ingela Ottosson (M) och Andreas Erlandsson (S) är den nya majoritetens främsta företrädare i Oskarshamns kommun.

Vid årsskiftet höjs arvodena för en rad politiska uppdrag i Oskarshamns kommun. Kommunstyrelsens ordförande får ett arvode på 63 555 kronor i månaden, vilket är en höjning med nästan åtta procent.

Ersättningen till förtroendevalda i Oskarshamns kommun är kopplad till riksdagsledamöternas arvoden. Kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) har i dagsläget ett arvode på 58 860 kronor i månaden, vilket motsvarar 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Kommunstyrelsens förste vice ordförande Eva-Marie Hansson (M) har 80 procent av en riksdagsledamots arvode, medan andre vice ordförande Lena Granath (V) har 42 procent.

Uppdragen som ordförande i de olika nämnderna ger ett arvode på mellan 28 och 49 procent av en riksdagsledamots arvode. Vice ordförande får hälften så mycket och andre vice ordförande knappt hälften.

Den 1 november varje år räknas riksdagsledamöternas arvoden upp. Årets höjning uppgår till 1 500 kronor eller 2,3 procent, vilket innebär att en riksdagsledamot tjänar 66 900 kronor i månaden från den 1 november. Ett vanligt år hade arvodena i Oskarshamns kommun höjts lika mycket, det vill säga 2,3 procent. Men den här gången blir höjningen betydligt större.

I samband med att kommunen får en ny politisk organisation den 1 januari 2019, vilket bland annat innebär att det kommer att finnas två kommunalråd och ett oppositionsråd, ändras den procentuella kopplingen till riksdagsledamöternas arvoden. Arvodet för kommunstyrelsens ordförande blir 95 procent av riksdagsarvodet, medan förste vice ordförande får 85 procent av riksdagsarvodet och andre vice ordförande 80 procent.

Dessutom höjs arvodet för ledamöterna i arbetsutskottet kraftigt – från 12 till 20 procent. Även i nämnderna höjs procentsatserna. Den största höjningen görs i socialnämnden, där ersättningen till ordföranden höjs från 42 till 50 procent av riksdagsarvodet.

Vilka politiker som får de olika uppdragen beslutas i kommunfullmäktige i början av december. Med stor sannolikhet får Andreas Erlandsson (S) fortsätta som kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande – ett uppdrag som från och med årsskiftet ger honom 63 555 kronor i månaden, nästan åtta procent mer än i dag.

Ingela Ottosson (M) är Moderaternas kandidat till uppdraget som kommunstyrelsens förste vice ordförande och kommunalråd. Hon kommer att tjäna 56 856 kronor i månaden, vilket är 8,7 procent högre än Eva-Marie Hanssons nuvarande arvode.

Kommunstyrelsens andre vice ordförande, som i den nya organisationen också blir oppositionsråd, är det uppdrag vars arvode höjs allra mest – från 27 468 kronor till 53 520 kronor i månaden, en höjning med hela 94,8 procent. Uppdraget kommer troligen att gå till Mathias Karlsson (L), som stöds av samtliga oppositionspartier utom SD.

När höjningen av arvodena togs upp i kommunstyrelsen ställde sig samtliga partier bakom förslaget. Trots att flera arvoden höjs kraftigt uppges den totala kostnaden för arvodena minska, eftersom många uppdrag har tagits bort i den nya politiska organisationen. Det gäller bland annat uppdragen som politiska samordnare och politiska rapportörer.

Vi har sökt Andreas Erlandsson för en kommentar.

Fakta

Nya arvoden

Kommunstyrelsen

Ordförande (kommunalråd): 63 555 kronor/månad (+4 695)

1:e vice ordförande (kommunalråd): 56 865 kronor/månad (+4 545)

2:e vice ordförande (kommunalråd i opposition): 53 520 kronor/månad (+26 052)

Ledamöter i arbetsutskottet: 13 380 kronor/månad (+5 532)

 

Bildningsnämnden

Ordförande: 33 450 kronor/månad (+1 404)

1:e vice ordförande: 16 725 kronor/månad (+702)

2:e vice ordförande: 13 380 kronor/månad (+627)

 

Socialnämnden

Ordförande: 33 450 kronor/månad (+5 982)

1:e vice ordförande: 16 725 kronor/månad (+2 991)

2:e vice ordförande: 13 380 kronor/månad (+2 916)

 

Samhällsbyggnadsnämnden

Ordförande: 20 070 kronor/månad (+1 758)

1:e vice ordförande: 10 035 kronor/månad (+879)

2:e vice ordförande: 8 697 kronor/månad (+849)

 

Tekniska nämnden

Ordförande: 20 070 kronor/månad (+1 758)

1:e vice ordförande: 10 035 kronor/månad (+879)

2:e vice ordförande: 8 697 kronor/månad (+849)

Visa mer...