Politiker säger nej till ny skola i norr

Oskarshamn Artikeln publicerades
Nämndens andre vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) håller med ordförande Magnus Larsson (C) om att skjuta upp bygget av en ny skola i norra Oskarshamn.
Foto:Lotta Zaar
Nämndens andre vice ordförande Gudrun Gustafsson (M) håller med ordförande Magnus Larsson (C) om att skjuta upp bygget av en ny skola i norra Oskarshamn.

Bildningsnämnden går emot tjänstemännens förslag om att bygga en ny skola i norra delen av Oskarshamn.

Främsta orsaken är att man inte vill lägga ner Norra och Saltvik.

Ändringen gäller investeringsbudgeten för 2019.

– Vi är i dagsläget inte beredda att fatta ett beslut som innebär en nedläggning av Norra och Saltvik, säger bildningsnämndens ordförande Magnus Larsson (C).

– Dessutom är det inte rimligt att hinna börja bygga redan 2019.

– Där instämmer vi, säger andre vice ordförande Gudrun Gustafsson (M).

Istället beslutade en enig bildningsnämnd att förvaltningen ska ta fram en konsekvensbeskrivning som ska vara klar senast oktober 2018. Den ska både visa hur en ny skola påverkar de skolor som redan finns, samt vilka åtgärder som krävs om man låter bli att bygga en ny skola.

– Vi vill ha nollalternativet med för kanske blir det en dyrare lösning än att bygga, säger Magnus Larsson.

De beräkningar som har gjorts visar att det skulle kosta 266 miljoner kronor att bygga den nya skolan.

– Det har vi beräknat tillsammans med tekniska och med extern hjälp, säger bildningschefen Lotta Lindgren.

Enligt det förkastade förslaget skulle den nya skolan ha 600 elever.

– De skulle komma från Norra skolan, Saltvik och delar av Vallhallas upptagningsområde. Vi har inte gjort någon konsekvensbeskrivning av vad Saltvik och Norra skolan skulle användas till i stället.

Samtidigt som bildningsnämnden sa nej till en ny skola så beslutade man vid sitt möte på onsdagen att det behövs en detaljplan där en ny skola finns med.

Man föreslår därför att kommunstyrelsen ger berörda nämnder i uppdrag att ta fram en lämplig plats för skolan i norra delen av Oskarshamn samt en detaljplan för den platsen.

– I bästa fall tar det 1,5 år att ta fram en detaljplan, säger Magnus Larsson. Om ingen överklagar kan projektering ske 2019 och byggnationen -20, -21.

Bakgrunden är som bekant att det finns fler elever än vad som ryms i kommunens skolor.

Alla högstadieskolor är fullbelagda och på Vallhallaskolan får eleverna knappt plats att äta.

– Det är väldigt trångt och vi har fått flera klagomål från föräldrar om det, säger Gudrun Gustafsson.

– För att få mer plats i matsalen kommer en vägg att flyttas, säger Lotta Lindgren. Behovet har funnits i många år, men nu måste vi hitta andra lösningar.