Politikernas restid väckte debatt: ”Stor orättvisa”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Magnus Larsson (C) föreslog att politikernas restid skulle räknas in i mötestiden.
Foto: Lotta Zaar
Magnus Larsson (C) föreslog att politikernas restid skulle räknas in i mötestiden.

Kostnaderna för den politiska organisationen ska minska. Beslutet togs efter närmare en timmes debatt i kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Trots att de hade ägnat flera timmar åt att debattera kommunens budget verkade ledamöterna ha gott om energi kvar när det var dags för ärendet ”åtgärder för att minska kostnaderna för den politiska organisationen”.

– Det är tuffa tider och man får dra åt svångremmen och då bör väl det även gälla den politiska verksamheten, sa Magnus Larsson (C).

Han menade samtidigt att det finns en stor orättvisa mellan de förtroendevalda i Oskarshamns kommun.

– En förtroendevald som bor i något av våra ytterområden får lägga betydligt mer tid på sitt uppdrag än vad en förtroendevald får göra inne i Oskarshamn.

Magnus Larsson yrkade på att restiden skulle räknas in i mötestiden om avståndet från bostaden eller arbetsplatsen överstiger tio kilometer.

Michael Erlandsson (SD) ansåg att förslaget om att minska kostnaderna för den politiska organisationen framför allt slår mot fritidspolitiker.

– Det här riskerar att minska intresset för att engagera sig politiskt, sa han och yrkade på en återremiss.

Magnus Larssons yrkande fick stöd av KD och L, men inte av majoriteten.

– Jag är själv fritidspolitiker och relativt nytillträdd. Jag ser det som ett hedersuppdrag som jag med glädje åtar mig för att vara med och påverka, sa Jonas Brorsson (S).

Han menade att kommunens budget inte tillåter ersättning för politikernas restid.

– I dagsläget finns inte pengar över till att göra de här satsningarna.

Anton Sejnehed (S) påpekade att politiker dock har möjlighet att få ersättning för förlorad arbetsförtjänst i samband med resor till och från möten.

– Vi nekar ingen som bor utanför Oskarshamns tätort att vara aktiv.

Han öppnade också för att diskutera någon annan form av restidsersättning längre fram.

Fullmäktige godkände åtgärderna för minska kostnaderna för den politiska organisationen. Beslutet innebär nya bestämmelser för ersättning till förtroendevalda och att man ska sträva efter att minska antalet sammanträden. De båda yrkandena från C och SD avslogs.

Under kvällen fastställdes även det kommunala partistödet för 2020 till totalt 788 000 kronor.