Politikertvist om vem som ska få delta i dialog

Oskarshamn Artikeln publicerades
Sverigedemokraternas Michael Erlandsson är kritiskt till att representanter från deras parti inte kommer att delta på dialogträffarna.
Foto: Per Hammenvik
Sverigedemokraternas Michael Erlandsson är kritiskt till att representanter från deras parti inte kommer att delta på dialogträffarna.

Kommunen vill införa dialogträffar där politikerna pratar om politik med skolungdomar. Men ett parti som motsätter sig vilka som ska få delta är Sverigedemokraterna.

I LUPP- undersökningarna har det kommit fram att ungdomarna i Oskarshamns kommun vill bli mer delaktiga i ungdomspolitiken. Det har gjort att kommunen anställt fyra ungdomar som under förra sommaren har arbetat med ungdomspolitik i Oskarshamns kommun. Kommunen vill också ytterligare utveckla detta arbete och införa en dialog med ungdomar på kommunens högstadier och Oscarsgymnasiet. Dialogen sker mellan elevråden och ett antal politiker.

Det föreslås att de politiker som ska delta i träffarna är personer från kommunstyrelsens arbetsutskott och nämnder.

Kommunalrådet Andreas Erlandsson berättar om tanken bakom.

– Tanken är att vi ska vara ett fåtal politiker som ska kunna få till en dialog med ungdomarna. Det måste ju vara fler ungdomar än politiker för att vi ska kunna få till ett bra samtal, säger Andreas Erlandsson.

Några som riktat kritik mot förslaget är Sverigedemokraterna som inte kommer ha några politiker med på träffarna då de inte har några representanter i några nämnder eller i arbetsutskottet.

– Det är demokratiskt vedervärdigt att vi inte ska få finnas med på dialogträffarna med ungdomarna. Vi har därför lagt ett förslag att alla gruppledare ska bjudas in till dialogerna, säger Michael Erlandsson (SD).

Han tycker att det är beklagligt för demokratin men främst för ungdomarna som de inte får möjlighet att träffa.

– Vi vet att ungdomarna vill träffa politikerna oftare. Sverigedemokraterna är det största partiet på fler skolor och det går väldigt bra för oss i flera av skolvalen, säger Michael Erlandsson.

Andreas Erlandsson har svarat på kritiken och menar att det inte är partiets politik som ska ha diskuterats utan särskilda frågor inom kommunen vilket gör att vilket parti politikerna företräder inte är relevant i sammanhanget.

– Vi har valt att gå på vilken funktion personerna har, du är inte där i din roll som partiföreträdare utan du är där i den roll som du har som kommunpolitiker, säger Andreas Erlandsson.

Han berättar att det kommer att vara olika representanter på dialogmötena beroende på vilka frågor som ska diskuteras. Den som är ansvarig för ett område kommer också vara den som deltar i dialogen om den frågan.

– Handlar det om skolmaten då är det ju lämpligt att någon representant från tekniska nämnden är med och vid skolfrågor så är det ju bildningsnämnden.