Politisk strid om nytt äldreboende

Oskarshamn Artikeln publicerades
Hotell ett.
Foto: Henrik Nilsson
Hotell ett.

Det nya äldreboendet i Hotell ett delar kommunstyrelsen. Flera av oppositionspartierna vill inte godkänna förslaget i sin nuvarande form.

Förra veckan presenterades planerna på att göra om Hotell ett till äldreboende. Tanken är att hotellet ska rymma totalt 50 lägenheter efter en om- och tillbyggnad. Går allt enligt planerna kan de första boendeavdelningarna tas i bruk redan sommaren 2019.

När förslaget togs upp i kommunstyrelsen på tisdagen ställde sig Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Centerpartiet och Moderaterna positiva till att skriva en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Svikten i Oskarshamn, som äger Hotell ett. Enligt avsiktsförklaringen ska kommunen teckna ett hyreskontrakt på 20 år, med 24 månaders uppsägningstid och fem års förlängning.

Liberalerna var det enda partiet som ville avslå förslaget. Både Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna yrkade dock på en återremiss. SD förklarade att de är mycket positivt inställda till att nya bostäder för äldre tillskapas i centralt läge och naturskön miljö, men lösningen som majoriteten presenterat i avsiktsförklaringen ansåg de vara för kostsam. SD förordade bättre underlag och oberoende granskning inför en slutlig överenskommelse.

”Pensionärsorganisationerna skall ha möjlighet att vara delaktiga i grov- och detaljplanering för komfortabelt omhändertagande av våra äldre med utrymme för hårvård, massage, fotvård och träningsmöjligheter framför allt för strokedrabbade”, skrev SD i sitt yrkande.

Kristdemokraterna ville att kommunen skulle utreda en kortare avtalstid. Partiet ansåg även att det behövdes mer underlag kring ombyggnadens lämplighet för ett särskilt boende och konsekvenserna för de särskilda boendena i ytterområdena, till exempel Misterhult och Bockara.

Inget av oppositionspartierna fick dock gehör för sina yrkanden.

Det slutgiltiga beslutet i ärendet tas på kommunfullmäktige den 11 juni.