Politiskt bråk om forskningsreaktor

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M) stöd till den liberala motionen om en forskningsreaktor väckte ont blod hos SD.
Andreas Erlandsson (S) och Ingela Ottosson (M) stöd till den liberala motionen om en forskningsreaktor väckte ont blod hos SD.

Kommunstyrelsens förslag att säga ja till den liberala motionen om att uppvakta regeringen om att bygga en forskningsreaktor i Oskarshamns kommun skapade rabalder.

Motionen lämnades in omgående av Mathias Karlsson (L) efter att riksdagen den 12 juni biföll en reservation om ”att rikta en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen att satsningar på forskning inom energiområdet bör ske inom alla relevanta energislag inklusive kärnkraft”.

Det var inte Vänsterpartiets nej till motionen som skapade rabalder utan det faktum att majoriteten S+M röstade för. SD menar att partierna ett flertal gånger tidigare kunnat rösta för att uppvakta regeringen i frågan. Senast vid budgetfullmäktige den 10 juni.

Då hade SD ett enskilt yrkande på att få med saken i budgeten. Svaret då från S+M förutom att saken inte var en fråga för budgeten var:

”Vi tror dock inte att den bästa vägen framåt för att påverka utvecklingen är via ett beslut i kommunfullmäktige där regeringen uppmanas.

– Vi hade kunnat få igenom detta mycket tidigare. Det ska inte handla om vem som för fram en fråga, utan innehållet i politiken som ska avgöra om det röstas igenom eller inte, säger Michael Erlandsson (SD) vars parti ändå gav bifall till motionen men skickade med en protokollsanteckning där han och kollegan Leif Axelsson ondgjorde sig över kommunens saktfärdighet i frågan.

Andreas Erlandsson (S) menar att ordningen på när saker skedde är av högsta vikt i frågan. När skrivelsen i budgetfullmäktige gjordes hade inte reservationen om forskning även på kärnkraft gått igenom i riksdagen.

– I grunden har vi alltid varit för en forskningsreaktor i Oskarshamns kommun men utan lagstöd var en uppvaktning av regeringen ingen framkomlig väg, säger han.

Bara dagarna efter budgetfullmäktige öppnades det på nationell nivå för forskning inom kärnkraftsområdet. Och då menar Erlandsson att Oskarshamns kommun med sin historik inom området är den mest lämpade platsen för kärnkraftsforskning och därmed bifaller man förslaget, som denna gången kom från en liberal.

– Det är den linje vi haft hela tiden OM möjligheten ges. Och nu har riksdagen tagit ett annat ställningstagande. Då stödjer vi förslag om en forskningsreaktor, säger Andreas Erlandsson.

Förslaget som går till kommunfullmäktige är att kommundirektör Leif Persson ska förbereda en uppvaktning av regeringen i frågan om en forskningsreaktor.