Positiva resultat av förändringen på sjukhuset

Oskarshamn Artikeln publicerades
På Oskarshamns sjukhus har flera omorganisationer gjorts.
Foto: Jimmy Larsson
På Oskarshamns sjukhus har flera omorganisationer gjorts.

Sedan ungefär en månad tillbaka har förändringen av verksamheten på tidigare IVA på Oskarshamns sjukhus trätt i kraft och det har hittills fallit väl ut.

Nyheterna har tidigare rapporterat om att medicinavdelningarna 40 och 41 slås samman med anledningen av bristen på sjuksköterskor. På sjukhuset har två IVA platser stängts ner. Det som finns nu är en intagningsvårdsavdelning (ITVA) med fyra platser samt två intermediärplatser. På intermediärvårdsplasterna vårdas patienter som är i behov av högre vårdnivå än vårdavdelningarna kan erbjuda men inte i behov av intensivvård.

Sedan den 13 juni är den nya verksamheten igång och Åsa Ahlgren som är tillförordnad verksamhetschef på Medicinavdelningen på Oskarshamns sjukhus berättar att det bara har varit positivt för både medarbetarna och framförallt för patienterna.

– Det har fungerat bra, det har underlättat flödet från akuten till vårdavdelningarna. Intagningsvårdsavdelningens fyra platser är för patienter med behov av en vårdtid understigande 24 timmar. Vi har haft ungefär ett 60 tal patienter på de här intagningsplatserna varav en tredjedel har blivit inlagda. Den nya enheten ökar patientsäkerheten och förbättrar arbetsmiljön för våra medarbetare. Ett annat resultat är att vi undviker onödiga inläggningar för patienterna på vårdavdelning. Istället kan de åka hem efter förlängd övervakning och ordinerad behandling inom 24 timmar, säger Åsa Ahlgren.

De fyra ITVA-platserna är tänkta att vara en förlängning till akutmottagningen som ska undvika att patienter är för länge på akutmottagningen samt undvika onödiga inläggningar för patienterna.

– Om man vill göra en ny bedömning innan hemgång så kan patienten ligga några timmar på ITVA så undviker vi onödiga inläggningar vid lättare symtom som till exempel yrsel eller getingstick. De platserna har vi som ett steg innan, sen blir patienten antingen inlagd eller så får de återgå till hemmet, säger Åsa Ahlgren.

Åsa Ahlgren berättar att de hittills haft ett fåtal överbeläggningar på medicinavdelningarna och att de ser det som en effekt av de fyra nya ITVA-platserna.

– Det handlar lite om vilket inflöde vi har av patienter. Vi följer upp beläggningar av samtliga vårdplatser på sjukhuset flera gånger dagligen.

Hittills har ett fåtal patienter behövt åka för intensivvård till annat sjukhus och Åsa Ahlgren tror att organisationen kommer att fortsätta att löpa på bra även i höst.

– Vi har löpande gränsövergripande avstämningsmöte mellan akutkliniken och medicinkliniken. På medicinkliniken har vi även dialogmöten. Att samarbetet mellan klinikernas läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fungerar väl är jätteviktigt. På detta sätt kan vi bibehålla samt utveckla en patientsäker vård. Vi känner det här som en utveckling för sjukhuset, både för patienterna framförallt så att vi kan ha en hög patientsäkerhet men också för medarbetarna i arbetsmiljöfrågorna.