Produktionstekniker har lärt känna sig själva

Oskarshamn Artikeln publicerades
Novas verksamhetsledare Eva Lindberg Petersson med produktionsteknikstudenterna Tim Nilsson och Sara Karlsson.
Foto: Marcus Bornlid Lesseur
Novas verksamhetsledare Eva Lindberg Petersson med produktionsteknikstudenterna Tim Nilsson och Sara Karlsson.

Novas produktionsteknikklass träffas för sista gången inför examensdagen den 30 november. Och studenterna har lärt sig mycket de senaste åren – såväl om teknik som om sig själva.

– Jag har lärt mig att jag har en gul personlighet, säger 27-åringen Sara Karlsson.

Två och ett halvt år har förflutit sedan Sara Karlsson, 27, och Tim Nilsson, 26, hoppade på den av Scania initierade yrkeshögskoleutbildningen Produktionsteknik på Nova.

I dag sitter de och förser sig med smörgåstårta i skolkafeterian, där de har samlats inför den sista månatliga fredag till lördag-träffen till vilken kursarna begett sig från norr (Luleå) till söder (Malmö) innan den stora examensdagen, vilken alltså infaller den 30 november.

Under helgen ska eleverna, som då de hoppade på utbildningen sommaren 2016 i samtliga fall redan jobbade med produktionsteknik inom olika branscher, visa sina avslutande projektarbeten för varandra. Och både Tim Nilsson och Sara Karlsson säger att de har slagits av väl deras visioner och tankar, trots deras olika branschbakgrunder, har harmoniserat uppseendeväckande väl med de övriga kursernas.

Novas produktionsteknikutbildning initierades av Scania 2015. Nu står den andra årskullen i begrepp att ta examen.
Foto: Marcus Bornlid Lesseur
Novas produktionsteknikutbildning initierades av Scania 2015. Nu står den andra årskullen i begrepp att ta examen.

– Det har varit tydligt från början att vi har liknande intressen. Att vi tycker om logistisk och flöden. Och produktion, säger Sara Karlsson.

Tim Nilsson bekräftar att även han har en fäbless för det livets goda som är flöden.

– När det flödar på bra är det som att du har ett stökigt rum som du städar. Och du gör det på ett effektivt sätt. Det är djupt tillfredsställande, säger Tim Nilsson.

Mycket har de lärt sig de två och ett halvt åren som har gått, menar Sara Karlsson och Tim Nilsson: deras tekniska kompetenser har förädlats och deras självkännedom har fördjupats – bland annat tack vare applicerandet av ett omdiskuterat färgschemat, populariserat av boken Omgiven av idioter, på sig själva och sina kursare.

– Jag är gul. Det betyder att jag är målmedveten och jobbar steg för steg, säger Sara Karlsson.

Produktionsteknikstudenterna Tim Nilsson och Sara Karlsson säger till Eva Lindberg Petersson, verksamhetsledare på Nova, att de fördjupat sin kunskap om såväl teknik som om sig själva de senaste två och ett halvt åren.
Foto: Marcus Bornlid Lesseur
Produktionsteknikstudenterna Tim Nilsson och Sara Karlsson säger till Eva Lindberg Petersson, verksamhetsledare på Nova, att de fördjupat sin kunskap om såväl teknik som om sig själva de senaste två och ett halvt åren.

Nu står de båda produktionsteknikstudenterna inför nya yrkesmässiga utmaningar.

– För min del blir det antagligen en ny tjänst på mitt nuvarande jobb i Halmstad. Som något slags kvalitetsansvarig eller tekniker, säger Tim Nilsson.

Varpå Sara Karlsson, som jobbar på Scania i Oskarshamn, tar vid:

– Jag håller på att utvecklar mig lite inom ledarskap just nu, så vi får se vad det tar mig någonstans, säger hon.