Projekt ska öka samverkan

Oskarshamn Artikeln publicerades
Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Östra Småland, tillika styrgrupp för GIPS-projektet, förevigad vid ett möte i Scanias lokaler.
Foto:Privat
Den regionala styrgruppen för Teknikcollege Östra Småland, tillika styrgrupp för GIPS-projektet, förevigad vid ett möte i Scanias lokaler.

Hur kan man på bästa sätt samverka i norra Kalmar län för att säkra kompetensförsörjningen till industrin?

Det ska utredningsprojektet GIPS (gemensam industriplattform för samverkan i norra Kalmar län) ta reda på.

Projektet, som nu har kommit igång, tittar på samverkan kring tekniska plattformar i utbildningssyfte och andra åtgärder för att säkra kompetensförsörjningen i branschen. En viktig fråga är hur man kan locka fler tjejer att söka sig till industrin.

Initiativtagare till projektet är företag inom Teknikcollege Östra Småland. Projektet finansieras av Tillväxtverket, Regionförbundet i Kalmar län och Oskarshamns kommun.

– Just nu pågår bokning av dialogmöten med intressenterna, bland annat industriföretag och utbildningsanordnare i de sex nordligaste kommunerna som ingår i Teknikcollege Östra Småland. Vi kommer även att genomföra elektroniska enkäter med elever i området som går i högstadiet och gymnasiet, säger projektledaren Anna-Karin Swärd.

Beslutsunderlaget med åtgärdsförslag ska vara färdigt i november.