Projekt som hjälper unga kan vara hotat

Oskarshamn Artikeln publicerades
Ann-Louise Håkansson och Saidullah Safi har haft många bra samtal. Saidullah Safi är väldigt tacksam för stödet och hjälpen han har fått.
Foto: Ida Svensson
Ann-Louise Håkansson och Saidullah Safi har haft många bra samtal. Saidullah Safi är väldigt tacksam för stödet och hjälpen han har fått.

1 2,5 år har Ann-Louise Håkansson stöttat hemmasittande ungdomar att hitta en väg ut. Men med besparingar inom både arbetsförmedlingen och kommunerna är projektet hotat.

Ann-Louise Håkansson som brinner för sitt uppdrag är igång med sitt tredje projekt som heter Samverkan OHM unga-omtaget. Det finansieras av arbetsförmedlingen och är ihopkopplat med arbetsmarknadsenheterna i tre kommuner, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby.

Det första projektet startade i oktober 2016 och avslutades i juli året efter. Det finansierades med statliga projektmedel. Då mötte hon 54 ungdomar och 68 procent av dem fick jobb eller började studera.

– Det blev så bra resultat att arbetsförmedlingen ville betala ett nytt projekt, säger Ann-Louise Håkansson.

Det fick namnet Samverkan OHM unga och i det projektet blev utgången ännu bättre. Av de 63 ungdomarna som Ann-Louise Håkansson hade kontakt med var det hela 76 procent av deltagarna som började studera eller fick någon form av lönearbete.

Det ledde till att arbetsförmedlingen beviljade ett projekt till. Det startade i augusti förra året och sträcker sig till sista augusti i år.

– Just nu har jag 57 deltagare som är inskrivna, 48 av dem har ingen gymnasieutbildning. Hittills har 18 fått någon form av lönearbete och tretton har börjat studera, säger Ann-Louise Håkansson.

Men efter augusti vet hon inte hur det blir. Arbetsförmedlingen kan inte bevilja externa projekt i mer än två år.

– Om det ska vara kvar ska det i så fall vara en del av den ordinarie verksamheten, antingen inom arbetsförmedlingen eller inom kommunen.

Men arbetsförmedlingen står inför en stor omställning i hela länet, flera kontor ska stängas och personal sägs upp

– De tre kommunerna Oskarshamn, Mönsterås och Högsby ska också spara pengar.

Hur det blir med projektet framöver är högst osäkert.

– Nu får kommunerna funderar över hur de ska kunna ha kvar servicen så att det finns någon som ungdomarna kan kontakta lätt.

Ann-Louise Håkansson hoppas att kommunerna ska till hur stor betydelse projektet har.

– Det är en stor ekonomiskt vinst att få ut personer i arbete.

Om en person går från bidrag till arbete minskar kostnaderna för bidrag samtidigt som skatteintäkterna ökar.

– Vinsten är enormt stor när någon är med och bidrar.

Hon tar upp att arbetslösheten är som högst bland unga som är mellan 18 och 24 år.

– Det är de unga som kommer att jobba hela livet sedan. Om man inte kommer in på arbetsmarknaden som ung blir det svårare att ta sig in.

Ann-Louise lyfter fram hur viktigt det är att personer som kommit från andra länder får en chans.

– Vi behöver dem, alla orkar inte jobba inom industrin och med tunga jobb, alla behövs.

Hon hoppas att det kommer att lösa sig på något sätt så att hon kan fortsätta hjälpa och stödja dem som behöver henne mest. Som det är nu turas hon om att besöka de olika kommunerna, hon är en dag i veckan på varje kontor.

– Det skulle finnas en sådan som mig i varje kommun, jag vet att det finns ett stort behov, säger Ann-Louise Håkansson.

Fakta

Samverkan OHM unga

Projektet Samverkan OHM unga - omtaget vänder sig till personer som är mellan 19 och 26 år. Det sträcker sig över tre kommuner, Oskarshamn, Mönsterås och Högsby

Det finansieras av Arbetsförmedlingen som samverkar med kommunerna. Projektledare är Ann-Louise Håkansson.

Hon erbjuder coachning och rådgivning till unga som av någon anledning inte kommer vidare själva. Det kan bero på okunskap om vilka vägar och möjligheter som finns, missbruk, mobbning, depression eller helt andra orsaker.

Det går att besöka henne på arbetsmarknadsenheterna i de tre kommunerna. Hon är en dag i veckan på varje ställe. Det går också att kontakta henne via telefon, sms eller mejl.

Visa mer...