Provsvar väntas från Applerumeån och Döderhultsbäcken

Oskarshamn Artikeln publicerades

Fiskdöd på olika håll har gjort att det tagits prover som skickats för analys. Man vill veta orsaken till att så många fiskar har dött och det bruna skummets som syns vid de döda fiskarna.

– Det tar tio dagar att få provsvaren, säger kommunekologen Karl-Johan Öhlin. Men de är ivägskickade och vi kan bara vänta. Många ringer mig och undrar över vad som är orsaken till denna fiskdöd och jag har inget svar att ge än.

 

Till vänster Karl-Johan Öhlin, kommunekolog.
Foto: Jimmy Larsson
Till vänster Karl-Johan Öhlin, kommunekolog.

Det visar sig att folk som ringer till kommunen inte bara undrar vad som har hänt.

– Många som ringer är också irriterade och ledsna över hur det ser ut vid åarna och bäckarna. De tycker att kommunen borde prioritera vattendragen. Det finns mycket skräp, skrot, cyklar som är slängda och annat som förstör miljön, fortsätter Karl-Johan Öhlin.

Nyheterna har tidigare skrivit om fiskdöden i Döderhultsbäcken och det har alltså även hittats döda fiskar i Applerumeån.

– Det har hittats ett 50-tal döda lakar, som är en slags torsk, i Applerumeån. Prover har skickats, säger Karl-Johan Öhlin.