Regionrådet: ”Det finns ingen plan på att ha någon typ av krismöte”

Oskarshamn Artikeln publicerades
Christer Jonsson tror att rekryteringen av av läkare till medicinkliniken kommer att lösa sig.
Foto: Tomas Löwemo
Christer Jonsson tror att rekryteringen av av läkare till medicinkliniken kommer att lösa sig.

Efter att åtta läkare har sagt upp sig på medicinkliniken i Oskarshamn vill KD se ett krismöte om Oskarshamns sjukhus. Regionrådet Christer Jonsson (C) ser inte på händelsen som en kris och har stora förhoppningar att sjukhuset ska kunna rekrytera fler läkare.

Christer Jonsson (C) är regionråd och ansvarar för hälso- och sjukvård i regionen. Han berättar att regionen inte har någon plan på att ha ett krismöte.

– Det finns ingen plan på att ha någon typ av krismöte. Men det är klart att det gör att man måste intensifiera rekryteringsarbetet för att klara vardagen på kliniken så är det ju. Men jag skulle inte kalla det kris, det är att ta det väldigt långt. Sen är det ju väldigt olyckligt när det blir ett antal på så kort tid, så är det ju, säger Christer Jonsson

Han har sedan tidigare haft kontakt med regionen kring bemanningen på sjukhuset.

– Jag har informerat mig och samtalat med sjukhuschefen även tidigare i somras innan det här blev en medial fråga om hur läget har varit. De jobbar med rekrytering från både sjukhuset och klinikledningens sida. En ny läkare börjar ju här i september som fyller på en del av de utrymme som nu blev genom att ett antal läkare har slutat, säger Christer Jonsson.

Christer Jonsson berättar att problemet med att rekrytera är något som varit under flera år.

– Rekryteringsarbetet sköter man på kliniken och det har man gjort i alla tider och vi från politiken får följa det för att se om man behöver extra insatser på något sätt. Det ska ändå sägas att i ett något längre perspektiv är det tyvärr inget nytt att medicinkliniken har gått upp och ner när det gäller bemanning med läkare. Nu har man haft en period med väldigt bra bemanningen och nu får man större utmaningar under en period innan man lyckas fylla de lediga positionerna.

Att sjukhuset ska kunna rekrytera läkare till medicinkliniken i framtiden är något som Christer Jonsson har stor tillförlit på.

– De har ju varit ganska duktiga på att rekrytera under de sista åren. Jag har goda förhoppningar att man precis som man har gjort de sista åren ska klara av att rekrytera och möta de behov som finns i verksamheten.

Det finns i nuläget ingen plan från majoriteten i regionen att göra några insatser på Oskarshamns sjukhus.

– Det är sjukhusets vardagsansvar att sköta sin rekrytering på alla områden inklusive medicinkliniken. Jag tror att politiken ska ge förutsättningar och jag har inte upplevt att det finns tryck på att man behöver andra förutsättningar än de man har i dag.