Regler för bidrag till samlingslokaler ses över

Oskarshamn Artikeln publicerades
Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn.
Andreas Erlandsson (S), kommunalråd i Oskarshamn.

Efter att Sverigedemokraterna blivit nekade att hyra Folkets park lovar nu kommunalrådet Andreas Erlandsson (S) att en översyn ska göras av reglerna för kommunalt stöd till allmänna samlingslokaler.

SD hade bokat Folkets park i Oskarshamn för ett medlemsmöte, men blev sedan avbokade kort tid innan mötet skulle äga rum.

Mattias Bäckström Johansson (SD) ville därför veta om det är rimligt att föreningar som får offentligt stöd till allmänna samlingslokaler ska kunna förbehålla sig rätten att avgöra vilka partier som får hyra. Han ställde frågan i en interpellation till flera av de ledande politikerna i kommunen.

När interpellationen togs upp på kommunfullmäktige i måndags öppnade kommunstyrelsens ordförande Andreas Erlandsson (S) för en översyn av reglerna för bidrag till allmänna samlingslokaler.

Mattias Bäckström Johansson tyckte inte att Erlandsson gav ett rakt svar på hans fråga.

– Jag vill ha svar på frågan: Tycker man att det här är rimligt? Man behöver väl inte utreda vad man tycker.

Andreas Erlandsson menade att frågan bör hanteras i ett bredare perspektiv.

– Frågan är större än vad du försöker göra den. Det är därför jag öppnar upp för att vi ska se över det regelverk vi har i dag vad det gäller de här bidragsbestämmelserna.

I slutet av debatten ville Leif Axelsson veta när översynen ska göras. Andreas Erlandsson lovade då att det kommer att ske innan året är slut.

– Vi välkomnar att en översyn görs och det kan nog finnas mer att ta med sig in i ett sådant arbete. Men det är djupt beklagligt och anmärkningsvärt att Socialdemokraterna inte kan lämna besked över vilka ingångsvärden man har med sig in i en sådan översyn, säger Mattias Bäckström Johansson.

– För Sverigedemokraterna är det självklart att denna typ av agerande diskvalificerar föreningar för att fortsatt uppbära stöd, det är även något som vi kommer att föreslå i den översyn som nu är utlovad.