Reningsverk får byggas ut

Oskarshamn Artikeln publicerades
Mark- och miljödomstolen går på kommunens linje i målet om utbyggnad av Figeholms avloppsreningsverk.
Foto:Jimmy Larsson
Mark- och miljödomstolen går på kommunens linje i målet om utbyggnad av Figeholms avloppsreningsverk.

Kommunen har nu fått tillstånd att bygga ut Figeholms avloppsreningsverk. Kapaciteten får utökas till maximalt 7 000 personer.

Turerna har varit många kring utbyggnaden av avloppsreningsverket i Figeholm – en utbyggnad som har avgörande betydelse för semesteranläggningen The Circle Resort.

Redan i februari 2015 fick kommunen tillstånd av länsstyrelsen att utöka kapaciteten vid avloppsreningsverket till maximalt 7 000 personer. Tillståndet överklagades dock av Naturskyddsföreningen i Kalmar län till mark- och miljödomstolen, som sänkte taket till 3 500 personer.

Mark- och miljödomstolens dom överklagades i sin tur till Mark- och miljööverdomstolen, som upphävde domen och skickade tillbaka målet till den lägre instansen för fortsatt handläggning.

Nu har mark- och miljödomstolen i Växjö beslutat att fastställa länsstyrelsens tillståndsbeslut, med vissa ändringar av villkoren för kväverening, placering av utloppsledning och igångsättningstid.

Domen välkomnas av Oskarshamns kommun.

– Det är ett domslut enligt vårt förslag, så det är ju positivt, säger kommunens VA-chef Charlotta Karlsson.

Om domen inte överklagas vinner den laga kraft den 22 december. Kommunen har då möjlighet att utöka reningsverkets kapacitet till 7 000 personer. Omfattningen på utbyggnaden beror dock på om semesteranläggningen blir verklighet.

– Vi vill gärna få ett definitivt besked om det blir Circle Resort eller ej för att kunna planera utbyggnaden så bra som möjligt, säger Charlotta Karlsson.

– Planavdelningen kommer att kontakta exploatören efter den 22 december för att se om det är fortsatt aktuellt med Circle Resort.

Charlotta Karlsson berättar att man i vilket fall som helst kommer att bygga om och modernisera processen på avloppsreningsverket, som har 45 år på nacken. Tanken är att verket även ska ta emot processavloppsvatten från ABB:s fabrik i Figeholm.

Nyheterna har varit i kontakt med Kristian Wendelboe som är en av initiativtagarna till The Circle Resort.

– Jag har tyvärr inte sett beslutet ännu, så jag kan inte kommentera domen, säger han och fortsätter:

– Vi måste studera domen och tillsammans med kommunen se vilka möjligheter det finns att utveckla en ny etapp 2.

I nuläget är det bara första etappen av semesteranläggningen som får byggas. Detaljplanen för andra etappen har upphävts av Mark- och miljööverdomstolen och den tredje etappen har stoppats av kommunen.

Fakta

Kan byggas ut i två etapper

Figeholms avloppsreningsverk är i dagsläget dimensionerat för högst 2 000 personer.

Kommunen har ansökt om att få bygga ut verket i två etapper.

Etapp 1 utökar kapaciteten till 3 500 personer. Etapp 2 innebär att verket dimensioneras för maximalt 7 000 personer.

Visa mer...