Reumatikerna i Oskarshamn

Oskarshamn Artikeln publicerades

Föreningen har haft årsmöte i Folkets Park.

Cirka 65 medlemmar var på plats. Ordföranden Anita Andersson hälsade sex nya medlemmar välkomna i föreningen.

Till kassör valdes Göran Johansson och Eva Bäck valdes till sekreterare. Övriga ledamöter blev Gunnel Gustavsson, Ann Widén Ekberg och till ersättare valdes Pär Nyström, Vide Backenius och Milton Pettersson. Till revisorer valdes Lonny Peterson och ersättare Anita Wåhlstedt.