Reumatikerna i Oskarshamn

Oskarshamn ,

Föreningen har haft årsmöte i Folkets Park.

Artikeln publicerades 11 februari 2017.

Cirka 65 medlemmar var på plats. Ordföranden Anita Andersson hälsade sex nya medlemmar välkomna i föreningen.

Till kassör valdes Göran Johansson och Eva Bäck valdes till sekreterare. Övriga ledamöter blev Gunnel Gustavsson, Ann Widén Ekberg och till ersättare valdes Pär Nyström, Vide Backenius och Milton Pettersson. Till revisorer valdes Lonny Peterson och ersättare Anita Wåhlstedt.