Riksarkivet brevväxlar med kommunen

Oskarshamn Artikeln publicerades

En inspektion av arkivvården hos Lokala säkerhetsnämnden i kommunen ska göras. Riksarkivet gör då en så kallad brevledes kontroll av kommunen. Inspektionen sker genom brevväxling och det finns möjlighet att det tillkommer kompletterande frågor om inte svaren duger.

Inspektionen görs för att Riksarkivet vill se hur kommunen sköter arkivredovisning och gallring, bevarande av elektroniska handlingar, informationssäkerhet och förvaring.