Rivning av Jojjes godkänns

Oskarshamn Artikeln publicerades
Samhällsbyggnadskontoret har beviljat ansökan om rivningslov för det omtyckta gatuköket.
Foto: Andreas Bendroth
Samhällsbyggnadskontoret har beviljat ansökan om rivningslov för det omtyckta gatuköket.

Rivning av byggnaden strider inte mot detaljplanen. Därför har inga grannar hörts i ärendet. Samhällsbyggnadskontoret godkände den 1:e november ansökan om att riva Jojjes gatukök.

Turerna kring Jojjes gatukök har varit många och långa. Nu ser det emellertid mörkt ut för Jojjes, då Samhällsbyggnadskontoret har beslutat att bevilja ansökan om rivningslov.

I beslutet konstaterat samhällsbyggnadskontoret att byggnaden inte omfattas av rivningsförbud och att Jojjes gatukök inte besitter några egenskaper som gör att det bör bevaras av historiska eller kulturella skäl.

Eftersom en rivning enligt samhällsbyggnadskontoret inte strider mot den befintliga detaljplan har heller inga grannar hörts i ärendet.

För att rivningslovet ska gälla måste först samhällsbyggnadsnämnden lämna ett startbesked och åtgärder får göras först fyra veckor efter att beslutet offentliggjorts. Beslutet går att överklaga.

Läs mer: