Rivningslov beviljas för byggnaden på Fisktorget – anses inte värd att bevara

Oskarshamn Artikeln publicerades
Fisktorget.
Foto: Ida Svensson
Fisktorget.

Samhällsbyggnadskontoret ser inga hinder för en rivning av byggnaden på Fisktorget i Oskarshamn.

I februari stod det klart att majoriteten i tekniska nämnden ville riva byggnaden vid Döderhultsbäcken som tidigare använts för fiskförsäljning. Trots protester från flera håll valde nämnden att gå vidare med rivningsplanerna och en ansökan om rivningslov lämnades in till samhällsbyggnadskontoret i början av april.

Rivningslov har nu beviljats i ett delegationsbeslut som tagits av bygglovsarkitekt Mikael Strömberg.

”Enligt uppgift är byggnaden i dess nuvarande utförande uppförd i mitten av 1970-talet och har inte använts de senaste åren”, skriver Mikael Strömberg som konstaterar att byggnaden varken omnämns eller omfattas av något rivningsförbud i detaljplanen.

”Samhällsbyggnadskontoret bedömer att byggnaden inte besitter sådana egenskaper som innebär att den bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.”

Av beslutsprotokollet framgår att delegationsbeslutet togs redan den 30 april.

”Då förslaget överensstämmer med gällande detaljplan har inga grannar hörts i ärendet.”

Enligt beslutet bör skylten med texten ”FISK” som sitter på gavelspetsen tas bort och bevaras.

Beslutet kan överklagas.