Röd gubbe eller rondell viktig fråga i Moderaternas budget

Oskarshamn Artikeln publicerades

Moderaterna har lämnat in ett budgetförslag som replik på majoritetens förslag.

Nyckelorden som används om den egna budgeten är företagsamhet, jämlikhet och social rörlighet.

Oppositionsrådet Eva-Marie Hansson (M) har lagt fram sin sista budget. Efter valet tackar hon för sig.
Foto: Roger Carlsson
Oppositionsrådet Eva-Marie Hansson (M) har lagt fram sin sista budget. Efter valet tackar hon för sig.

Det är få poster i reda pengar i investeringsbudgeten som sticker ut i jämförelse med majoritetens, som består av S, V, MP och C. Som förklaring anges att det finns förslag som rimmar mycket väl med moderatpolitik, som investeringar i äldreboenden i privat regi. Något som inte gjorts tidigare i Oskarshamn.

En av de tydligare skiljelinjerna är mer pengar till IT i skolan. Här vill M se större satsningar på elevdatorer, pedagogdatorer och trådlösa nät.

En annan fråga som partiet vill få upp på bordet och avgöra en gång för alla är frågan om trafikljus eller rondeller i staden. Här vill M se en utredning som ska slå fast vilken väg kommunen ska gå. Fler centrala parkeringsplatser tillhör också agendan.

Andra utredningar som partiet vill se är behovet av offentliga toaletter och ett allaktivitetshus. Finns det förutsättningar för ett allaktivitetshus som en mötesplats för människor mellan generations- och intressegränser.

För landsbygden vill partiet att det tas fram en plan hur avsatta landsbygdsmedel ska användas. Landsbygdsfrågan blir också aktuell när medel för gång- och cykelvägar ska fördelas. Här betonar M vikten av att hela kommunen ska ingå i planeringen.