S diskuterade torkan och EU-bidrag med lantbrukare

Figeholm Artikeln publicerades
Lars Wyckman och Bosse Munter diskuterade deras situation med att få foder till djuren.
Foto: Amanda Ekblad
Lars Wyckman och Bosse Munter diskuterade deras situation med att få foder till djuren.

Socialdemokraterna besökte Skurö gård för att diskutera med lantbrukarna hur deras situation är och kring utbetalning av EU-bidrag.

Andreas Erlandsson berättar om varför de valt att bjuda in till den här pressträffen.

– Bakgrunden är från när vi blev inbjudna till LRF och de lyfte frågan om sen utbetalning av stödpengar. Det är svårt att göra något på kommunnivå så därför har vi bjudit in två riksdagskandidater, säger Andreas Erlandsson.

Bosse Munter och Lars Wyckman är de två lantbrukare som var med vid träffen för att berätta om hur deras situation ser ut.

– Jag har försökt att köpa foder från Nederländerna. Det ligger på 4,60 och vanligtvis brukar det jag köper ligga på 1,50. Jag vet inte vad jag ska göra, säger Bosse Munter.

Bosse Munter berättar att det är framförallt grovfoder som är svårt att få tag i och som är dyrt. Eftersom han har mjölkkor så är det viktigt med bra foder till korna.

– Ett lass med hö kostar 25 000 kronor och det är bara för transporten. Då är det ungefär 25 ton. Sedan är det kostnaden för fodret som tillkommer, säger Bosse Munter.

Bosse Munter driver Skurö gård tillsammans med Mette Munter och han berättar att han fick sina stödpengar för 2015 för några dagar sedan. Lars Wyckman berättar också om att han fått sina pengar för 2015 i veckan. Men pengarna för både 2016 och 2017 har fortfarande inte blivit utbetalda.

– Det är EU-pengar som vi sökt efter och fortfarande inte fått. Det är totalt 500 miljoner i Sverige som inte blivit utbetalt, säger Lars Wyckman.

Thomas Kronståhl, Andreas Erlandsson och Laila Naraghi från Socialdemokraterna diskuterade  med lantbrukarna.
Foto: Amanda Ekblad
Thomas Kronståhl, Andreas Erlandsson och Laila Naraghi från Socialdemokraterna diskuterade med lantbrukarna.

Laila Naraghi som är riksdagsledamot berättar att på nationell nivå så är det viktigt att som riksdagsledamot ständigt ta upp frågan.

– Att se till att ställa frågor till ministrarna och att lyfta upp frågan kring lantbruket. Det får inte bara bli en utredning. Vi måste se till att förslagen blir verklighet, säger Laila Naraghi.

En del som Bosse Munter ser skulle underlätta för han som lantbrukare är att politikerna jobbade ännu mer på EU-nivå.

– På EU-nivå måste det jobbas mer för bönderna. Vi vill ha lika förhållande och villkor som i andra länder, säger Bosse Munter.

En del som Socialdemokraterna vill göra på kommunnivå är att se över så att mer av köttet kommer ifrån just Kalmar län. I bland annat Västervik har det också gjorts en ökning av kött på äldreboenden. Men det är ännu inget som planeras i Oskarshamns kommun eftersom att det också finns ett mål att äta mer grönt.

Thomas Kronståhl som är riksdagskandidat berättar att de vill försöka förbättra situationen för lantbrukare genom att se över vad det finns för kylrum i kommunen.

– Vi kan kanske till exempel låna ut frysrum till bönder så att de kan förvara och hänga in sitt kött där. Att bönder skjuter och gräver ner sina djur får bara inte hända säger Thomas Kronståhl.